Všetky videá sú v českom/slovenskom preklade

Video: Rozhovor o tachyone a spiritualite.

Video: Frekvenčné vs. tachyonové terapie

Video: Jankin osobný príbeh

Video: Energetické kontinuum

Video: Všeobecné zdravie a tachyon

Video: Tachyon a prostredie

Video: Detoxifikácia

Video: Mobilné telefóny a žiarenie

Video: SOEP (Subtilné organizujúce energetické pole)