Tachyonová energia

Tachyonová energia

Hoci nepatrí do bežnej slovnej zásoby, o tachyonovej energii je v našich zemepisných šírkach počuť čím ďalej tým viac. Pojem tachyon je zväčša zahalený rúškom tajomstva a nezáma, evokujúc najčastejšie spätosť s fyzikou alebo vesmírom. Objavil sa dokonca aj v pop-kultúre v sci-fi dielach Star-Trek. Dodnes je tachyon stále považovaný za hypotetickú časticu, pretože moderná kvantová fyzika zatiaľ nedokáže zmerať niečo rýchlejšie než svetlo. Aby sme sa dostali viac pod povrch, trochu teórie na začiatok neuškodí. Odkiaľ k nám prišiel? Na čo nám môže slúžiť? Ako to celé vlastne funguje?

ČO JE TACHYONOVÁ ENERGIA

Koncom 70-tych rokov sa vo fyzike začalo rozprávať o dvoch fenoménoch: Tachyonová energia a Energia nulového bodu. Pojem tachyon vychádza z gréckeho  ταχύς or tachys, znamenajúci „rýchly“. Po prvýkrát vo vedeckej teórii tento pojem aplikoval Gerald Feinberg v roku 1967 vo svojom diele „Possibility of Faster-Than-Light Particles“ (Môžnosť častíc rýchlejších než svetlo). Zmienky o časticiach rýchlejších než svetlo sa však objavili v histórii už predtým.

Energia nulového bodu sa dá popísať ako oceán. V tom prípade je tachyon kvapka v oceáne.

Klasická definícia popisuje tachyony ako všadeprítomné častice pohybujúce sa rýchlosťou väčšou ako svetlo. Samotné častice nedisponujú žiadnou frekvenciou a nemožno ich nazvať ani čisto „energiou“ v pravom slova zmysle. Druhý pojem, energia nulového bodu, je prítomná v celom vesmíre, nemá žiadnu formu, je rýchlejšia než svetlo a obsahuje dokonalý potenciál všetkého. Energia nulového bodu sa dá popísať ako oceán. V tom prípade je tachyon kvapka v oceáne. Základnou vlastnosťou tachyonov je interakcia s formami, ktoré sa pohybujú pomalšie než rýchlosť svetla – čiže väčšina foriem na Zemi. Prakticky pri strete častíc s pomalšou frekvenciou, pôsobí tachyon na tieto formy  (napr. naše telo) ako katalyzátor. Výsledkom interakcie s tachyonmi je čerpanie potrebnej energie na uvedenie do vyššej formy rovnováhy ako na fyzickej tak aj duchovnej úrovni. Hlavnou výhodou tachyonovej energie je, že dodáva iba toľko, koľko je potrebné. Preto sa dá povedať, že pri správnom používaní je tachyonová energia aj pomerne bezpečná. Oproti iným formám energie nie je možné „predávkovanie“ tachyonmi. Sprievodným efektom môžu byť intenzívnejšie pocity a emócie, ktoré sa dostávajú von alebo proces detoxifikácie. Hoci používanie tachyonových produktov zvládne takmer každý, vždy treba brať ohľad na svoj aktuálny stav a intuitívne pristupovať k procesu liečenia. Trpezlivosť a postupné dávkovanie má omnoho blahodárnejší vplyv než šoková terapia. Ak je určitá nemoc výsledkom dlhodobého nesprávneho fungovania, nemôžeme za noc očakávať zázraky. Keď sa zamyslíme, uvedomíme si, že tachyonová energia, ktorá je všade okolo nás tu musí zákonite pôsobiť od nepamäti. Na čo teda potrebujeme „ďalšie“ tachyony, keď sú teda všade okolo nás a prečo o tom teraz rozprávame viac než inokedy predtým?

Ako sa k nám dostali tachyonové produkty?

Koncom 80-tych rokov sa život zakladateľa firmy Advanced Tachyon Technologies™ (Medzinárodná spoločnosť pre pokročilú tachyonovú technológiu, jediná oficiálna spoločnosť, produkujúca patentované tachyonové® produkty) zásadne zmenil po nehode, ktorá ho úplne vyradila z pracovného života. Po neúspešných pokusoch vyliečiť svoje telo začal hľadať iný spôsob liečenia a obrátil sa na oblasť, v ktorej sa vyznal – experimentálna fyzika. Keďže predtým pracoval na hľadaní alternatívnych zdrojov pre motory pomocou voľnej energie, vychádzajúcich z pokusov Nikolu Teslu, pokúsil sa upraviť jej účinky na formu liečenia. Po niekoľkých neúspešných pokusoch sa mu podarilo doladiť proces Tachyonizácie, ktorý dokázal na sub-molekulárnej úrovni premienať isté druhy prídoného materiálu na antény tachynovej energie. Prvým produktom bol kremíkový disk  – Silica Disk(pre svoje vynikajúce vodivé schopnosti), ktorý sa mu podarilo transformovať na trvalú anténu tachyonovej energie. Vďaka tomuto prelomovému objavu dokázal uzdraviť nielen svoje telo, ale pomohol tým aj ďalším tisíckam ľudí po celom svete.

Využitie tachyonovej energie v praxi:

Od spomínaného využitia v experimentálnej fyzike sa vďaka svojim vlastnostiam stali tachyonizoavné produkty cennými pomocníkmi v oblasti alternatívnej medicíny. Charakter ich pôsobenia sám o sebe napovedá o širokej palete využitia. Uvedený zoznam nie je konečný, pretože vďaka svojej univerzálnej povahe možno tachyonové produkty veľmi efektívne kombinovať s ostatnými formami medicíny alebo ochrany zdravia pred elektromosmogom. Ak sa na tachyony pozeráme ako katalyzátory prúdenia energie v organizovaných formách, môžu pomôcť:

Urýchliť regeneráciu a samoličiace procesy v tele
Zvýšiť fyzickú a psychickú kondíciu
Podporiť pamäť a koncentráciu
Podporiť spirituálny rast
Neutralizovať elektromagnetické polia

Tachyonové produkty (TM), sú určené najmä ľudom, ktorí:

Sa chcú starať o zdravie seba a svojej rodiny
Pracujú s energiou – terapeuti, akupunkturisti, maséri, chiropraktici, lekári a pod.
Venujú sa zdravej výžive, doplnkom stravy alebo bylinkárstvu
Potrebujú optimálne pracovné prostredie – v kancelárii, pri práci s PC, EMF poliami a pod.
Venujú sa spirituálnemu rastu v akejkoľvek podobe

Koncept pôsobenia tachyonovej energie:

Dnes už aj moderná fyzika potvrdzuje, že naše telo sa neskladá iba z materiálnej hmoty, ale našou integrálnou súčasťou sú aj jemnohmotné, okom takmer nepostrehnuteľné energetické polia. Každá forma má svoju vibráciu. Rozdielna rýchlosť vibrácie je to, čo určuje odlišné vlastnosti (farba, tvar, pevnosť…). Rôzne náuky používajú odlišné pomenovania ako aury, jemnohmotné telá, energetické obaly a pod. To čo ich spája, je ich spojenie so všadeprítomnou energiou nachádzajúcou sa všade okolo nás. Všetko so všetkým je vzájomne prepojené. V teórii tachyonovej energie sa pre prepojenie s vesmírnou energiou používa pojem „Energetické kontinuum„. Možno si ho predstaviť ako tunel alebo pole v ktorom dochádza k pohybu energie. Pôvodne všetka táto energia pochádza z jedného jediného bodu. Tento bod nazývame „Bod nulovej energie„. To čo nás s týmto bodom spája prostredníctvom energetického kontinua je práve tachyonová energia. Táto energia má rovnaké vlastnosti ako nultý bod, s tým rozdielom, že je štrukturalizovaná. Oproti všetkým ostaným známym formám energií (fotónová, orgónová, rádionická a pod.) jej unikátnosť spočíva v tom, že nie je ovyplvňovaná žiadnou z nich. Znamená to, že ani naše myšlienky, gravitácia, pocity alebo iné energie nemenia podstatu jej fungovania. Obsahuje všetok potenciál na uvedenie foriem do pôvodného stavu. Práve v štrukturalizácii tkvie hlavný prejav na všetkých formách. Ide o základnú vlastnosť tachyonovej energie, ktorá nám pomáha vraciať sa spať do súladu so všetkým okolo nás. Správne usporiadané štruktúry umožňujú priechodnosť a tok energie, ktorá vyživuje naše telá, rastliny, zvieratá a všetky ostatné formy vo vesmíre. Vyplýva nám z toho, že pre nájdenie správneho, zdravého stavu je potrebné hľadať príčiny disharmónie alebo zablokovaných štruktúr. Prirodzeným stavom je voľné prúdenie energie vo všetkých smeroch. V čom teda spočíva význam materiálov, ktoré prešli procesom tachyonizácie?

Tachyonové antény

Na čo ich potrebujeme, keď je táto energia všade okolo nás? Tieto transformované tachyonové produkty sa správajú ako antény. Prinášajú usmernenú tachyonovú energiu priamo na miesto, ktoré si z rôznych dôvodov (vedome/nevedome) prirodzený prísun energie zablokovalo. Samotný proces liečenia však vykonáva organizmus sám, za pomoci dodanej energie. Výsledkom pôsobenia tachyonovej energie je prepojenie daného miesta so zdrojom všetkej energie. Tachyon nie je považovaný za všeliek ani nejaký druh medicíny. Nie je ani uznávaný ako liek, predsa ho nemožno vidieť ani zmerať. Napriek tomu tachyonové produkty dokázali pomôcť tisícom ľudí. Z vlastnej skúsenosti môžem tvrdiť, že aj keď neviem „ako“ to funguje, ono to proste funguje 🙂 Najlepší spôsob ako to zistiť je presvedčiť sa sám.

TACHYONOVÉ PRODUKTY ZAKÚPITE NA SLOVENSKU NA FLEXITY.SK

TACHYONOVÉ PRODUKTY ZAKÚPITE V ČESKU NA FLEXITYLIFE.CZ

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR TACHYON EUROPE

Zdroje:

[1] Dr. Andreas Jell, Tachyon, klíč ke zdraví. Souhrnná příručka o tachyonech, možnostech používaní tachyonizovaných produktu a léčení tachyonovou energií. 2005

[2] http://www.tachyon-energy-products.com/tachyon-soef.htm

[3] http://www.planet-tachyon.com/