Dôkazy pôsobenia tachyonovej energie.

Tachyon zvyšuje energiu všetkých živých organizmov

Nižšie ukázané Kirilianové fotografie* ukazujú, že rastliny v kvetináči vykazujú výrazný nárast ich celkového energetického pola, po aplikácii tachyonovej terapie. Spomedzi všetkých testovaných a fotografovaných živých rastlín, tento fikus predstavuje priemerný pozorovaný účinok. Fotografický výzkum ukázal, že rastliny vysadené v pôde vyžadujú omnoho menej času na zvýšenie ich energetických polí, ako zožaté rastliny alebo plody.

V prípade tohto fikusu ubehlo iba 10 minut medzi snímkami. Rozdiely medzi obrázkom č.1 a obrázkom č.2 je spôsobený tím, že Tachyonizovany Silica Disk bol prilepený na dno kvetináča na obr. č.2

Rovnaký efekt si možno vyvodiť aj u ľudí.

 

LeafFicus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:

[1] http://www.planet-tachyon.com/cs-cz/v%C3%BDzkum/ficuskirlianphotostudy(cs-cz).aspx

* V roku 1939 Rus Seymon Kirlian náhodou zistil, že ak sa na predmet na fotografickej platni pôsobí elektrickým poľom vysokého napätia, na platni sa vytvorí obraz. Obraz vyzerá ako kolorovaná svätožiara alebo výboj koróny. Tvrdí sa, že takýto obraz je fyzickým prejavom duchovnej aury alebo „životnej sily“, ktorá vraj obkolesuje každú živú bytosť. Zdroj