Archív pre zančku: tachyony

Čo sa pod týmto pojmom ukrýva? Ako nám môže pomôcť? Samotné slovo tachyon sa pripisuje vedcom Geraldovi Feinbergovi a Georgovi Sudershanovi, ktorý ho prvýkrát použili okolo roku 1960. Mnohí z nás sa s týmto slovom už niekedy stretli a mnohí si pod ním niečo vlastné predstavujú.

Môj prvý tachyon

Tachyon môžeme skúmať z viacerých pohľadov. Najčastejšie sa jeho definícii venujú fyzici a snažia sa ho zaradiť do teórie kvantovej fyziky. Pri mojom štúdiu o tachyonovej energii som čítal všetko, čo som na internete našiel. Videl som, že mnoho ľudí je voči tomu skeptických, čo je úplne normálne. Aj ja som k nim patril zo začiatku. Preto som si to všetko najskôr overoval na sebe samom. Môžem povedať, že aj keď niektorí vedci tvrdia, že jej existencia nebola dokázaná – čo môže znamenať, že zatiaľ sa nám ju len nepodarilo zmerať, nebola jej existencia ani vyvrátená. Dokázané boli zatiaľ na 100% jej účinky. Sem však zachádzať nebudem pretože mojim cieľom je podať informácie o tachyonoch širokej verejnosti v bežnej reči.

Tachyon detailnejšie

Predsa si však dáme krátke intro s fyzikálnym náhladom na náš svet. Všeobecne platí poznatok, že všetky formy (napr. kameň, telo, červené Ferarri) sú zhlukom vibrácií. Čím sa pohybujú pomalšie, tým je ich hustota vyššia. Naopak, čím rýchlejšie tím je ich štruktúra redšia a zároveň aj prehľadnejšia. Rozdiel medzi nimi je teda daný ich frekvenciou. Pre všetky formy v našom svete je rovnaké to, že sa pohybujú rýchlosťou menšou ako rýchlosť svetla. Neznamená to, že iné formy neexistujú. Tie formy, ktorých rýchlosť je vyššia už nedokážeme vidieť. Kvantoví fyzici nazývajú to, čo sa nachádza za touto hranicou tzv. Pole nulového bodu. Zatiaľ jediná známa cesta ako byť v kontakte s týmto poľom je skrze duchovnú praktiku. Pole nulového bodu v skratke obsahuje všetko potrebné k vytvoreniu formy. Obsahuje potenciálne všetky možné formy a samo je beztvaré a neobmedzené. V tomto bode sa dostávame k tachyonom. Častice tachyonov sú prostredníkom medzi polom nulového bodu a všetkým čo existuje pod hranicou rýchlosti svetla.

Ako ich možno vnímať?

Môžeme si ich predstaviť ako poslíčkov z pola nulového bodu (potenciál všetkej energie), ktorý odovzdávajú potrebnú informáciu ostatným formám podľa ich potreby.

Tým, že samy nemajú určitú frekvenciu, predstavujú dokonale usporiadanú štruktúru. Nezáleží na tom, v akom stave sa nachádza „príijemca“, tachyonová častica obsahuje kompletnú informáciu a vďaka tomu sa môže štruktúra príjemcu usporiadať tiež do harmonickej štruktúry.

Usporiadať, organizovať štruktúry na akejkoľvek úrovni.

Čo je pre nás najdôležitejšie pochopiť je práve táto ich funkcia. Usporiadať, organizovať štruktúry na akejkoľvek úrovni. Predstavte si napríklad izbu, kde sú na zemi všade porozhadzované hračky. Do tej izby teraz príde pán tachyon a hračky uloží na svoje miesto. Izba je hneď krajšia, priechodnejšia a opäť môže plniť svoju funkciu. V ktorej izbe sa budete cítiť lepšie? Práve harmonicky usporiadané štruktúry umožňujú optimálne využitie energie a jej priechodnosť do ostatných zložiek systému. Keď sa z akejkoľvek príčiny štruktúra formy nachádza v neusporiadanom stave jej energetické vyživovanie je na nižšej úrovni. Tu treba podotknúť, že podstatou celého je štruktúra a nie len prísun energie. Rovnako to funguje s telom. Roky môžeme chodiť na masáže chrbta keď máme napr. vysoký stupeň skoliózy. Kým nenapravíme štruktúru – vyrovnanie chrbtice, bolesť sa bude nuestále vracať. Je to ako liať vodu do deravého pohára. Je jedno či lejeme Evian alebo vodu z kohútika. Efekt bude rovnaký.

Tohto pomocníka máme vždy a všetci k dispozícii. Je všade okolo nás a zároveň je to vec, ktorá nás všetkých navzájom spája. Jedná sa o holistický prístup fungovania vesmíru.

Praktické využitie

Dobre. Na čo všetko nám to môže vlastne slúžiť?

Ja osobne považujem všetky tachyonové produkty za určité barličky v živote, vďaka ktorým môžem:

  • dodať telu energiu na to aby podporila samoliečebný proces – sústrediť aj svoju energiu k liečebnému procesu
  • zneutralizovať negatívne pôsobenie elektromagnetického poľa – napr. sedenie za počítačom dlhú dobu
  • dostať sa do fyzickej aj duševnej harmónie – uvoľniť sa, vnímať seba aj svet okolo hlbšie
  • dočasne dobiť energiou takmer všetky živé aj neživé formy – napr. kvety v dome, pomôcť zvieratám
  • prehĺbiť a ukľudniť spánok – pôsobením na vonakjšie obaly tela možno prehĺbiť fázy spánku
  • pomôcť nájsť príčinu nemocí – dostať informáciu o podstate onemocnenia do vedomia

Tento zoznam samozrejme nie je úplne vyčerpávajúci. Každí z nás môže objavovať použitie v mnohých oblastiach, ktorým sa venuje. Ak máte vlastné pozitívne skúsenosti alebo dobré nápady ako vám pomohla tachyonová energia, kľudne mi napíšte a môžem s vašou pomocou tento zoznam doplniť 🙂

Zdroje:

[1] Dr. Andreas Jell, Tachyon, klíč ke zdraví. Souhrnná příručka o tachyonech, možnostech používaní tachyonizovaných produktu a léčení tachyonovou energií. 2005