Čo vieme o tachyonovej energii a tachyonových produktoch #1

tachyon meditacia

Chceme pripomenúť, že tachyon (podľa vedy hypoteticky elementárna častica) zatial nebol vedou potvrdený, a preto sa nedajú nasledujúce závery Dr.Cousensa a D.Wagnera považovať za vedecky dokázané. Zatial ide len o nezáväzné tvrdenia výskumníkov tachyonu.

Fyzika tachyonu a nulový bod

V kvantovej fyzike sa energia vyplňujúca vesmír nazýva „energia nulového bodu.“ Energia nulového bodu, nemá žiadnu formu/podobu, je všadeprítomná a rýchlejšia ako svetlo. Je nekonečne inteligentná a obsahuje všetko, čo treba na vytváranie dokonalej formy/hmoty. Nemá žiadny kmitočet, nerotuje, nevibruje a nepodlieha gravitácii. Tachyonová energia je všadeprítomná, neobmedzená a má všetok potenciál pre vytváranie dokonalých tvarov vo vesmíre. Nerotuje, nevibruje, nekmitá a nepodlieha gravitácii presne ako energia nulového bodu. Rozdiel medzi tachyonovou energiou a energiou nulového bodu je v tom, že tachonova energia má tvar. Použijeme jednoduchý príklad. Predstavme si nekonečne rozľahlý oceán, ktorý obsahuje nekonečné množstvo kvapiek, ale rovnako ako energia nulového bodu nemá tvar. Keď z oceánu vezmete jednu kvapku, bude stále obsahovať všetko, čo obsahuje oceán, ale teraz bude mať tvar. Rovnako tak obsahuje aj tachyonóvá energie všetko, čo existuje v energii nulového bodu, lenže teraz má tvar.

Zhustenie energia nulového bodu do tachyónovej energie je počiatkom energetického kontinua, ktoré je bezprostredne zodpovedné za všetky tvary na tejto planéte. Nasledujúci krok v tomto energetickom kontinuu sa dá najlepšie vysvetliť prostredníctvom trochu zjednodušených fyzikálnych pojmov. Pre vysvetlenie tejto veci preskúmame ako príklad vzájomné pôsobenie tachyónovej energie a častíc z rodiny leptónov.

Prvá základná častica z rodiny leptónov je pión. Pión existuje pod úrovňou rýchlosti svetla a má presnú, matematicky spočítateľná obežnú dráhu, ktorú nazývame „subtílne organizujúce energetické polia“, krátko SOEP (Subtle Organizing Energy Field – S.O.E.F). SOEP existujú tesne pod úrovňou rýchlosti svetla a sú priamo zodpovedné za premenu tachyónovej energie na frekvencie, ktoré sú potrebné na to, aby vytvorili, zorganizovali a udržali dokonalú formu. Všetky tvary sa samozrejme skladajú z rôznych frekvencií. SOEP premieňajú tachyónovú energiu presne na tú frekvenciu, ktorú daný tvar potrebuje. V tomto prípade udržiava SOEP, ktoré skúmame, pión na jeho obežnej dráhe. SOEP piónu, ktorý sa nachádza tesne pod rýchlosťou svetla, na seba vzájomne pôsobia s tachyonom, ktorý je rýchlejší ako svetlo. Potom, čo SOEP premenilo tachyon na frekvenciu piónu, sa pión okamžite premení na mión. Nový mión má obežnú dráhu desaťkrát väčšiu, než je obežná dráha piónu. SOEP miónu sa tiež nachádza tesne pod rýchlosťou svetla. Ak teraz dôjde k stretnutiu SOEP miónu s tachyonom, obežná dráha sa opäť zväčší a z miónu okamžite vznikne elektrón. Tento nový elektrón má obežnú dráhu 207-krát väčšiu, než je obežná dráha miónu. Tento neustály proces kedy SOEP premieňa tachyon na potrebné frekvencie, tu samozrejme nekončí, ale pokračuje celým energetickým kontinuom. Pokračuje až nakoniec dosiahne dokonalý tvar – či už ide o ľudskú bytosť alebo akýkoľvek iný tvar, ktorý poznáme.

Tachyonová energia je spájajúca energia, ktorá zodpovedá za tvorenie všetkých tvarov na planéte. Tachyonová energia zohráva kľúčovú rolu v prúde energie, ktorý prebieha od nekonečnej beztvárnosti až k dokonalej forme. Toto je energetické kontinuum. Ako všetky formy v našom vesmíre, ktorý je pomalší ako svetlo, nemôžu ani SOEP dosiahnuť rýchlosti cäčšie ako rýchlosť svetla. To je veľmi dôležitý faktor. Náš svet je svetom tvarov a jediný spôsob ,ako  sa svet tvarov môže spojiť s beztvarou energiou nulového bodu, je cez tachyon. Tachyonová energia má všetok potenciál k tomu, aby vytvorila v akejkoľvek individualizovanej forme života energetické kontinuum.

Zdroje

[1] Dr. Andreas Jell, Tachyon, klíč ke zdraví. Souhrnná příručka o tachyonech, možnostech používaní tachyonizovaných produktu a léčení tachyonovou energií. 2005

[2] David Wagner, Gabriel Cousens, Energie tachyonu, Pragma, 2001, ISBN 80-7205-825-8

 

1 odpovedať

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *