Entries by Tomas

Čo vieme o tachyonovej energii a tachyonových produktoch #4

S tachyónovou energiou je to úplne inak. Tachyon nie je frekvencia a nie je ani frekvenčným prístupom. Na úrovni, na ktorej existuje, vyššej, než je rýchlosť svetla, neexistujú frekvencie, vibrácie ani rotácie. Pôsobenie tachynovej energie je regulované vnútornou inteligenciou SOEP. Ak je tachyon použitý v určitej oblasti, SOEP premení to, čo potrebuje a to tak, […]

Čo vieme o tachyonovej energii a tachyonových produktoch #3

Tachyonová energia – nová paradigma všeobecného zdravia: Celkové zdravie, harmónia a liečenie tela, emócií, duševných a duchovných úrovní – to všetko je založené na zdroji energie, ktorý je pre našu existenciu nevyhnutný. Preto liečenie na ktorejkoľvek úrovni prudko závisí na napojení sa na prvotnéú energiu, ktorá je zdrojom existencie. Počnúc udržiavaním a omlazováním tela až […]

Čo vieme o tachyonovej energii a tachyonových produktoch #2

Napríklad všetko, čo je v ľudskom tele už existuje v dokonalej forme v Tachyone. Výborný príklad nájdeme aj v ríši zvierat. Vieme, že zvieratá, ktoré neboli nijak ovplyvnené človekom, vedú úplne zdravý život. Napríklad dĺžka života savcov predstavuje až sedemnásobok dĺžky ich obdobia vývoja. U človeka by to znamenalo 140 rokov úplne zdravého života. Zo 40,000 , ktoré pozná ľudská […]

Čo vieme o tachyonovej energii a tachyonových produktoch #1

Chceme pripomenúť, že tachyon (podľa vedy hypoteticky elementárna častica) zatial nebol vedou potvrdený, a preto sa nedajú nasledujúce závery Dr.Cousensa a D.Wagnera považovať za vedecky dokázané. Zatial ide len o nezáväzné tvrdenia výskumníkov tachyonu. Fyzika tachyonu a nulový bod V kvantovej fyzike sa energia vyplňujúca vesmír nazýva „energia nulového bodu.“ Energia nulového bodu, nemá žiadnu formu/podobu, je všadeprítomná a rýchlejšia […]

Fyzika tachyonu

Tachyon alebo tachyonová častica je hypotetická častica ktorá je vždy rýchlejšia ako svetlo. Väčšina fyzikov verí, že častice rýchlejšie ako svetlo nemôžu existovať pretože nie sú v súlade s fyzikálnymi zákonmi.  Ak by takéto častice existovali mohli by byť použité na zostavenie tachyonového antitelefónu – hypotetické zariadenie ktoré umožňuje komunikovať s minulosťou ( s predošlými […]