Entries by Tomas

Štúdia o nepriaznivom účinku elektrosmogu – Zdarma

V dnešnej dobe už poznáme možnosti ako chrániť seba a svojich blízkych pred elektrosmogom. Je to fenomén dnešnej doby, ktorý súvisí s rozvojom moderných technológií. Tak ako by sme sa mali starať o ochranu tela pred znečistením vzduchu, vody, potravín či vplyvom slnečného žiarenia, mali by sme venovať čas aj ochrane pred elektromagentickýcm žiarením a […]

Ochrana pomocou tachyonu pred mobilným elektrosmogom II.

Z energetického hľadiska rakovina, alebo iná choroba je rozhodne komulatívny, entropický process. Každý systém, ktorý prejde procesom entropie po čase sa ocitne v stave vyčerpanosti a prirodzeným výsledkom je choroba, nerovnováha alebo smrť. Z holistickej perespektívy otázka mobilných telefónov vo vzťahu s rakovinou je sporná. Rakovina je vedľajší produkt, ktorá je nevyhnuteľne spojená s entropiou. […]

Ochrana pomocou tachyonu pred mobilným elektrosmogom I.

Uvedomujeme si aké dopady majú mobily na náš organizmus? V nasledujúcom dvojdielnom článku by som rád poukázal na štúdiu možných účinkov mobilných telefónov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť moderného života, ktoré nás sprevádzajú od skorého rána až do večera, pričom niektorí majú mobily pri posteli aj počas spánku. *Nasledujúci článok je prebratý z anglického originálu výzkumu venujúceho sa […]

História moderného výskumu tachyonov a Nikola Tesla

Znovu objavovanie využitia tachyonovej energie sa v modernej dobe spája s menom revolučného vynálezcu Nikola Teslu (1856 – 1943). Tesla pracoval roky na tom, ako efektívne využívať tachyonovú energiu ako alternatívu ku generátorom striedavého prúdu, ktoré vynašiel predtým. Pre nezhody so svojim mecenášom Georgom Westihnghousom, ktorý z  obáv o finančné straty obmedzil pomoc, sa Tesla rozhodol ísť vlastnou […]

Holistický balančný systém

Podľa rozpracovanej tachyonovej teórie a na základe výskumov Dr. Gabriela Cousensa sú to práve SOEP-y (subtilné organizujúce energetické pole), ktoré sú zodpovedné za transformáciu tachyonovej energie do príslušnej podoby a frekvencie potrebnej pre danú formu. SOEP-y by sme mohli nazvať aj jemnohmotné obaly, ktoré sú navzájom v interakcii s prostredím a sebou navzájom. Pre lepšie pochopenie fungovania jemnohmotných energií […]