Štúdia o nepriaznivom účinku elektrosmogu – Zdarma

elektromagneticke polia tachyon

V dnešnej dobe už poznáme možnosti ako chrániť seba a svojich blízkych pred elektrosmogom. Je to fenomén dnešnej doby, ktorý súvisí s rozvojom moderných technológií. Tak ako by sme sa mali starať o ochranu tela pred znečistením vzduchu, vody, potravín či vplyvom slnečného žiarenia, mali by sme venovať čas aj ochrane pred elektromagentickýcm žiarením a poliami, ktorým sme denno denne vystavení či už doma alebo v práci. Zrejme si ani neuvedomujeme aký hlboký dopad má na náš organizmus používanie zariadení, resp. pobyt v blízkosti zariadení, ktoré elektrosmog produkujú. Jedným z riešením na ochranu sú práve tachyonizované materiály spoločnosti ATTI, ktorá sa venuje tenjto problematike vyše 2 dekády. Nedávno som narazil na pútavú štúdiu, ktorá sa venuje tejto problematike hlbšie.

Elektromagnetické žiarenie je forma energie, skladajúca sa z magnetického pola a elektrického pola

Uvediem zopár výňatkov z knihy:

  • Telefonovaním na mobilnom telefóne 500 minút mesačne môžete zvýšiť pravdepodobnosť rakoviny
  • Radiácia mobilného telefónu poškodzuje živú tkáň a DNA
  • Mobilné telefóny nosené vo vreckách môžu u mužov spôsobiť zníženie počtu spermií