Čo vieme o tachyonovej energii a tachyonových produktoch #4

tachyon energia

S tachyónovou energiou je to úplne inak.

Tachyon nie je frekvencia a nie je ani frekvenčným prístupom. Na úrovni, na ktorej existuje, vyššej, než je rýchlosť svetla, neexistujú frekvencie, vibrácie ani rotácie. Pôsobenie tachynovej energie je regulované vnútornou inteligenciou SOEP. Ak je tachyon použitý v určitej oblasti, SOEP premení to, čo potrebuje a to tak, aby sa táto oblasť zase dostala do dokonalej rovnováhy a harmónie. Tachyon nelieči, ale skôr zásobuje telo nutnou energiou potrebnou na to, aby si samo pomohlo.
Tieto jednoduché príklady boli vybrané preto, aby vám sprostredkovali pohľad na výzvy, s ktorými sa stretáva medicína zameraná na frekvenciu, a tiež na zmiešané výsledky, ktoré sa jej prostredníctvom dosahú. Použitie tachyonovej energie má jednu obrovskú výhodu, pretože redukuje možnosť nežiaducich vedľajších účinkov na nulu. Preto môžeme s istotou povedať, že využitie tachyonovej energie je niečím úplne iným a nemôže byť porovnávané so žiadnou inou formou energetickej medicíny alebo zosilňovačmi jemnohmotnej energie.

Naplnený život ako supravodič:

Tachyon je evidentným spojivom medzi tým, čo má tvar, a tým, čo tvar nemá. Ponúka možnosť otvoriť tzv. Exogate (bránu medzi tým, čo má tvar, a tým, čo je beztvaré) ku všetkému, čo je.
Ďalším jedinečným aspektom používania iba zdrojovej energie je, že sa nemusíme zaujímať o vedľajšie účinky. Dokonca aj keď aplikujeme toľko energie, že určité časti nášho organizmu okúsia veľmi silný, veľmi rýchly liečivý efekt a ďalšie časti ňou nebudú nijako zvlášť ovplyvnené, nebude to problém. Tachyonová energia niekedy spôsobuje detoxikáciu a také hojivé efekty, ktoré človek môže na chvíľu považovať aj za veľmi nepríjemné, ale výsledok bude vždy pozitývny. Užívanie tachyonovej energie nie je spojené s ďalšími nepríjemnosťami . Nevyžaduje množstvo vedomostí a skúseností, ktoré by boli potrebné pre jej správne použitie, pretože uzdravovací proces má na starosti telo samotné. Nepoužívame tachyon násilne, aby sme dosiahli konkrétnych liečivých výsledkov, ale radšej nechávame telo, aby sa vyliečilo samo. Tachyonová energia jednoducho funguje ako prirodzený katalyzátor pre tento samoliečivý proces.

Kedysi dávno sa veda a duchovnosť od seba oddelili a každý smer nasledoval svoju cestu k zdroju všetkej existencie. Tachyon je synergetickou energiou, ktorá vedeckú a duchovnú cestu opäť zvádza do jedného bodu. Rozvíjanie nášho duchovného potenciálu, dosahovanie harmónie vo všetkých oblastiach života, a rovnako tak snaha udržať si dobré zdravie, to sú úplne prirodzené ciele. Ich dosiahnutie bezprostredne závisí na tom, ako dobre dokážu naše subtílne organizujúcej energetické polia(SOEP) premeniť tachyon na rôzne potrebné frekvencie, ktoré prechádzajú všetkými úrovňami jemnohmotného tela našej bytosti, aby sa konečne dostali do nášho fyzického tela. Nemusíme sa meniť na niečo, čím by sme naozaj neboli. Namiesto toho sa môžeme stať „supravodičom“. Z vedeckého hľadiska je supravodič taký materiál, ktorý nekladie žiadny odpor toku energie. To, čo sa pokúšame dosiahnuť vo vzťahu k optimálnemu zdraviu, je vytvoriť duchovné, duševné, emocionálne a fyzické telo, ktoré sa stane supravodičom, to znamená, že nebude klásť odpor kozmickej energii, ktorá do nášho života vstupuje prostredníctvom kontinua. Ak sa pozrieme na vec z duchovného hľadiska, spozorujeme, že sme spolutvorcami svojho zdravia. Náš duchovný potenciál sa môže rozvinúť len natoľko, nakoľko bránime tomu, aby sa v našom systéme objavovali blokády brániace voľnému toku energie. V živote sme schopní dosiahnuť dokonalého zdravia, a tým aj vyšších úrovní radosti. Ako supravodiče smerujeme k stavu optimálneho zdravia a najvyššej úrovne poriadku prostredníctvom procesu poriadok – chaos – poriadok. To je to, čo sa deje, keď začneme tachyonom očisťovať všetky energetické blokády. Každá blokáda, ktorú odstránime, nám pridá trochu viac radosti, ktorú nám prináša kozmická energia, ktorá cez nás prúdi. Môžeme to doslova cítiť. Keď to opakovane prežívame (a keď nás táto božská energia neustále napĺňa radosťou, pokojom a spokojnosťou) začíname chápať, že touto božskou energiou sme my samotní.

Len my sami musíme v tomto živote robiť rozhodnutia. Vyberáme si taký životný štýl, takú stravu, takú cestu svetom, ktorá nám pomáha stať sa supravodičom? Alebo si vyberieme takú cestu, že budeme ignorovať prírodné a Božie zákony, a tým budeme vo svojom živote vytvárať viac chaosu, entropie a degenerácie? Ako k takejto voľbe vôbec človek príde? Jedná sa o vedomý výber, alebo tu pôsobia ešte aj iné faktory, ktoré majú vplyv na tento veľmi kritický faktor, na zachovanie, alebo zničenie života? Čo určuje naše rozhodnutie stať sa viac alebo menej fungujúcim supravodičom energetického kontinua? Odpoveď nájdeme keď nastane okamih pravdy.

Zdroje

[1] Dr. Andreas Jell, Tachyon, klíč ke zdraví. Souhrnná příručka o tachyonech, možnostech používaní tachyonizovaných produktu a léčení tachyonovou energií. 2005

[2] David Wagner, Gabriel Cousens, Energie tachyonu, Pragma, 2001, ISBN 80-7205-825-8

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *