Archív pre zančku: holistické liečenie

Podľa rozpracovanej tachyonovej teórie a na základe výskumov Dr. Gabriela Cousensa sú to práve SOEP-y (subtilné organizujúce energetické pole), ktoré sú zodpovedné za transformáciu tachyonovej energie do príslušnej podoby a frekvencie potrebnej pre danú formu. SOEP-y by sme mohli nazvať aj jemnohmotné obaly, ktoré sú navzájom v interakcii s prostredím a sebou navzájom. Pre lepšie pochopenie fungovania jemnohmotných energií sa osobne prikláňam k modelu Barbary Ann Brennanovej, ktorá uvádza 7 základných aurických obalov vzájomne poprepájaných so systémom čakier. Považujem túto teóriu za ucelenejšiu a podrobnejšie rozpracovanú (viac v knihách … ) a rovnako je viac rozšírená v komunite liečiteľov.

Odborníci na tachyonovú energiu sa rovnako zhodujú v tom, že fyzická príčina nemocí je výsledkom zablokovania toku energie na jemnejších úrovniach. Je to teda skôr reakcia a preto aj terapeuti podporujú hľadanie príčiny nemoci aj na mentálnej a duchovnej úrovni. Odpovedá to holografickému chápaniu nášho života. Znamená to, že ak začneme pátrať po príčine fyzického ochorenia, zistíme, že  súvisí s viacerými oblasťami v našom živote.

Preklad nemoci

Pozrime sa na praktický príklad: Ak má človek problémy so slinivkou brušnou/podžalúdkovou žlazou (pankreas), napr. zápal (pankreatitida), nemôže si plniť svoju základnú funkciu – produkcia tráviacich enzýmov a regulácia cukru v krvy. Pankreas symbolizuje sladkosť a lásku s ktorou pristupujeme k životu. Problém sa odrazí vo vzťahoch, k partnerovi, rodine, práci a pod. Z pohľadu aurického pola sa sladkosť prejavuje na prvej úrovni ako chuť, na druhej ako sladkosť k sebe samému, na tretej v sladkosti myšlienok, na štvrtej v sladkosti z partnerského vzťahu atď. Každý z aurických obalov má svoju úlohu a zodpovedá určitej úrovni života. Umelcom v „preklade“ fyzických onemocnení je M. Hrabica, ktorý v oslabení funkcie pankreasu vidí nedostatok dávanej a príjmanej lásky a spokojnosť. Ak má človek málo tráviacich enzýmov, nedokáže vidieť to pekné v ľudoch a chýba mu radosť z každého dňa. Odporúča pozrieť sa na svet „sladšími“ očami a vidieť lásku, prichádzajúcu od ľudí okolo nás. Louise L. Hayová, uznávaná liečiteľka, rovnako píše v spojitosti s problémami s panreasom o odmietaní, zlobe a frustrácii z pocitu, že život stratil sladkosť. Pozitívnou afirmáciu pre ňu je opakovať si, že sa mám rád a som so sebou spokojný. Iba ja si môžem osladiť život a naplniť ho radsťou.  Viacero autorov nezávisle od seba popisujú spojitosti medzi fyzickým problémom (bolesť v tele, vyčerpanosť, nepohodlie) a ostatnými úrovňami bytia. Holografický pohľad ukazuje, že k úplnému uzdraveniu je potrebné sa venovať všetkým týmto aspektom, pretoťe ak niečo nesedí na jednej úrovni zákonite sa to prejaví aj na ostatných.

Zodpovednosť za zdravie

Človek sa potrebuje do tohto procesu aktívne zapojiť a prebrať plnú zodpovednosť za svoje zdravie. Uvedomiť si svoj podiel práce na uzdravení a nenechávať všetku zodpovednosť len na lekárovi a pritom sa snažiť zažehnať niečo čo sa pestovalo dlhé roky niekoľkými pilulkami za jeden víkend. Človek sa dnes potrebuje stať bádateľom svojho života. V tomto procese si môže začať zo začiatku klásť otázky typu „Kde presne citím bolesť?“, „Ako dlho to celé trvá?“, Čo som s tým doteraz urobil?“ „ Odkiaľ to prichádza?“ Čo sa mám naučiť?“ a pokračovať ďalej a prebádať všetky oblasti svojho života. Tieto odpoveďe vás majú priviesť k sebe samému a môžete byť niekedy samy prekvapení tým, čo objavíte vo svojich životoch. Prvým krokom k zmene je uvedomenie si problému.

„Podstata objavovania nespočíva iba v tom, že nájdeme nové územia, ale v tom, že začneme vidieť novými očami“ Marcel Proust

Zdroje:

[1] Miroslav Hrabica, Co nám tělo říká  aneb Po stopách nemocí, 2007, ISBN 8090232273

[2] Dr. Andreas Jell, Tachyon, klíč ke zdraví. Souhrnná příručka o tachyonech, možnostech používaní tachyonizovaných produktu a léčení tachyonovou energií. 2005

[3] Barbara Ann Brennan, Ruce Světla. Léčení a lidské energetické pole. Pragma.

[4] Louise L. Hay, Miluj svuj život. Pragma, 2007