Archív pre zančku: kontinuum

Napríklad všetko, čo je v ľudskom tele už existuje v dokonalej forme v Tachyone. Výborný príklad nájdeme aj v ríši zvierat. Vieme, že zvieratá, ktoré neboli nijak ovplyvnené človekom, vedú úplne zdravý život. Napríklad dĺžka života savcov predstavuje až sedemnásobok dĺžky ich obdobia vývoja. U človeka by to znamenalo 140 rokov úplne zdravého života. Zo 40,000 , ktoré pozná ľudská medicína bolo u divoko žijúcich zvierat zaznamenaných len niekoľko! Dôvodom je to, že divoko žijúce zvieratá nemajú schopnosť blokovať svoje energetické kontinuum a zým pádom si nedokážu privodiť nedostatok alebo rôzne choroby.

Energetické kontinuum Tachyon

Príroda je evidentne skoro dokonalá a presne tak je aj tachyonová energia. Energetické kontinuum je neustálym tokom energie prúdiacim z neobmedzenej energie nulového bodu, ktorá sa potom zhusťuje do tachyonovej formy, rýchlejšej ako svetlo. Potom dochádza k interakcii medzi tachyonom a SOEP, torá ho mení na špecifické frekvencie SOEP, tak vytvára energetický matrix, z ktorého sú neskôr vytvorené všetky fyzické formy. Energetické kontinuum v sebe obsahuje ako nekonečnú, beztvarú rozpínavosť tak aj konečný zhustený tvar. Ak raz pochopíme, ako toto energetické kontinuum funguje, môžeme z toho vyvodiť aj dôsledky blokád v energetickom toku smerom nadol cez jeho rôzne úrovne. Z pohľadu celkovej liečby je dokonalou liečbou taká, ktorá prepája liečbu na telesnej, emocionálnej a duševnej a tiež na duchovnej úrovni. Rozvíjame sa nahor po neprerušenej špirále od pokoja a potom chaosu k vyššej úrovni pokoja a cez chaos a choroby k ešte vyššej úrovni pokoja. Chaos je odrazovým mostíkom od jednej úrovne pokoja k ďalšej vyššej úrovni pokoja. Zažíva to každý, či už si je toho vedomý alebo nie. Každá nová úroveň pokoja je novou úrovňou zdravia.Tachyonová energia je kľúčom, ktorý nás prevedie chaosom a strasťami  nášho všedného života a vytvára nový životný systém a kvalitu.Tachyonizované nástroje nám významne pomáhajú k tomu, aby sme týmto procesom prechádzali rýchlejšie. Používanie tachyonu nepredkladá iba celkový model liečby, ale aj proces, vďaka ktorému sa každý z nás môže vydať smerom k úplnému zdraviu a k zjednoteniu so Všetkým, čo jestvuje.

Súhrn :

Prvý obrázok ukazuje vzájomné evolučné pôsobenie medzi tachyonom, ktorý je rýchlejší ako svetlo, a našim svetom, ktorý je pomalší ako svetlo. Tachyon sa tu stretáva so SOEP piónu. SOEP premieňa tachyon na frekvencie, nutné k tomu, aby sa pión dalej rozvinul na mión, ktorý má SOEP 10-krát väčšie než pión. Keď sa mión stretne s tachyonom, premení sa na elektrón, ktoréko SOEP je až 207-krát väčšie ako SOEP miónu. Toto je začiatok energetického kontinua.

Energia nulového bodu :·

  • Je beztvará – prítomná všade vo vesmíre·
  • Je rýchlejšia ako svetlo·
  • Je neobmedzená, disponuje celým potenciálom vesmíru

 

Tachyonová energia :·

  • Je rýchlejšia ko svetlo·
  • Je všadeprítomná·
  • Je neobmedzená, tiež disponuje celým potenciálom vesmíru, potrebným na vytvorenie dokonalej formy vesmíru.

Subtilné organizujúce energetické polia SOEP :·

  • Existujú pod úrovňou rýchlosti svetla·
  • Premieňajú tachyonovú energiu na potrebné frekvencie·
  • Sú energetickým zdrojom vesmíru

V tomto príklade SOEP premieňajú tachyon na frekvenciu, presne potrebnú pre optimálne zdravie ľudského srdca. Energia nulového bodu, ktorá nemá formu a pohyybuje sa rýchlejšie ako svetlo, sa zhusťuje na tachyonové častice , ktoré sa ešte stále hýbu rýchlejšie ako svetlo ale na rozdiel od energie nulového bodu už majú tvar. Tachyony a SOEP na sebe vzájomne pôsobia. SOEP premieňajú tachyonovú energiu na všetky možné frekvencie vesmíru. Všetky formy vesmíru pozostávajú z frekvencii, ktoré držia pokope pomocou SOEP. SOEP si berie energiu priamo od tachyonov, ktoré sú ztvárnením beztvarej energie nulového bodu, ktorá je všadeprítomná vo vesmíre. (obrázok)

 

Zdroje

[1] Dr. Andreas Jell, Tachyon, klíč ke zdraví. Souhrnná příručka o tachyonech, možnostech používaní tachyonizovaných produktu a léčení tachyonovou energií. 2005

[2] David Wagner, Gabriel Cousens, Energie tachyonu, Pragma, 2001, ISBN 80-7205-825-8