Archív pre zančku: elektrosmog

V dnešnej dobe už poznáme možnosti ako chrániť seba a svojich blízkych pred elektrosmogom. Je to fenomén dnešnej doby, ktorý súvisí s rozvojom moderných technológií. Tak ako by sme sa mali starať o ochranu tela pred znečistením vzduchu, vody, potravín či vplyvom slnečného žiarenia, mali by sme venovať čas aj ochrane pred elektromagentickýcm žiarením a poliami, ktorým sme denno denne vystavení či už doma alebo v práci. Zrejme si ani neuvedomujeme aký hlboký dopad má na náš organizmus používanie zariadení, resp. pobyt v blízkosti zariadení, ktoré elektrosmog produkujú. Jedným z riešením na ochranu sú práve tachyonizované materiály spoločnosti ATTI, ktorá sa venuje tenjto problematike vyše 2 dekády. Nedávno som narazil na pútavú štúdiu, ktorá sa venuje tejto problematike hlbšie.

Elektromagnetické žiarenie je forma energie, skladajúca sa z magnetického pola a elektrického pola

Uvediem zopár výňatkov z knihy:

  • Telefonovaním na mobilnom telefóne 500 minút mesačne môžete zvýšiť pravdepodobnosť rakoviny
  • Radiácia mobilného telefónu poškodzuje živú tkáň a DNA
  • Mobilné telefóny nosené vo vreckách môžu u mužov spôsobiť zníženie počtu spermií

Z energetického hľadiska rakovina, alebo iná choroba je rozhodne komulatívny, entropický process. Každý systém, ktorý prejde procesom entropie po čase sa ocitne v stave vyčerpanosti a prirodzeným výsledkom je choroba, nerovnováha alebo smrť.

Z holistickej perespektívy otázka mobilných telefónov vo vzťahu s rakovinou je sporná. Rakovina je vedľajší produkt, ktorá je nevyhnuteľne spojená s entropiou. A preto by sme si mali položiť otázku: Môžu mobilné telefóny spôsobiť entropiu? Dnes sa o tejto téme čoraz viac diskutuje s príchodom 5g technológie. Podľa názoru jedného z expertov na entropiu doktora Gabriel Cousens odpoveď je áno!   https://treeoflifecenterus.com/gabriel-cousens-m-d/

TEST ŠKODLIVOSTI ELEKTROSMOGU

Na tento project doktor Counsens vybral prototyp EMT

http://www.buryl.com/electronic_muscle_tester_NEW_MODE.htm

Tento prístroj meria silu. Zvýšená hodnota znamená negatívnu entropickú odozvu(odpoveď). Znížená hodnota predstavuje entropickú odozvu (odpoveď). Toto meranie odstraňuje subjektívnosť toho, kto robí výskum. Každý z testovaných jednotlivcov používal mobilný telefón počas tohoto testovania.

Každý jednotlivec bol ohodnotený dva až trikrát na základne konečného úsudku. Podľa prvotného hodnotenia sme si vytvorili základnú čiaru. Ďalej testovaná osoba začala konverzáciu na mobilnom telefóne. Mobilný telefón bol buď na pravej alebo lavej strane pri hlave podľa danej osoby. Doktor Cousens spravil druhé EMT meranie po menej ako 2 minutách telefonovania. Druhé meranie v porovnaní so základnou čiarou, malo poukázať nato či hodnoty sú odlišné teda maju entropický efekt alebo negatívne entropický efekt. Ak druhé meranie potvrdilo entropickú odozvu doktor Cousens nainštaloval Tachyonový mikro disk na batériu telefónu. Testovaná osoba začala konverzáciu viac ako 2 minuty. Počas konverzácie sme spravili tretie meranie, ktoré bolo porovnané so základnou čiarou (teda prvým meraním podľa ktorého sme porovnávali hodnoty).

Doktor Cousens testoval 186 osôb. Ako prvé sme si spravili základnú čiaru (teda prvé meranie, predtým než sme začali telefonovať). Druhé meranie odhalilo, že 90 percent osôb zažilo pomerné bioenergetické vyčerpanie (entropia) počas používania mobilného telefónu. Toto nám jasne ukazuje, že mobilné telefóny zvyšujú entropiu. Po nainštaľovaný tachyonóveho disku na mobilný telefón, bolo spravené tretie meranie. 100 percent testovaných osôb prejavilo značné bioenergetické zvýšenie, ktoré prevýšilo základnú čiaru. Podľa údajov doktora Cousensa tachyónový mikro disk je jediný material ohodnotený ako ten, ktorý obráti entropické účinky na testovaných osobách. Je zaujímavé podotknúť, že 7 percent testovaných osôb nebolo ovplyvnených mobilnými telefónmi a 3 percentá prejavili bioenergetické zvýšenie. Doktor Cousens hovorí, že 3 percentá sú zhodné so zistením, že určitá časť populácie má skúsenosť ako on nazýva s energetickým zvratom.

Záver doktora Cousensa je, že mobilné telefóny majú entropický efekt na väčšinu populácie. Tvrdí, že najlepší spôsob ako vyhnúť biologickému vyčerpaniu, ktoré tieto prístroje vytvárajú je zdržiavať sa od ich používania. Ak nedokážete fungovať bez mobilu, tak by ste sa mali chrániť od entropických účinkov elektrosmogu. Podľa názoru doktora Cousensa je tachyonový mikro disk najlepším riešením pre harmonizáciu a elektomagnetických polí vytvárané mobilnými telefónmi.

Referencie:

1. Gabriel Cousens, M.D., M.D. (H), www.treeoflife.nu/gabrielshanti.html

2. Buryl Payne PhD , author of The Body Magnetic, Publisher: Psychophysics
ISBN: 0962856991

3. Advanced Tachyon Technologies International, 480 Tesconi Circle, Santa Rosa, Ca. 95401

4. http://elektrosmog-ostrava.webnode.cz/news/zkoumani-emp-a-zdravi-/

Uvedomujeme si aké dopady majú mobily na náš organizmus? V nasledujúcom dvojdielnom článku by som rád poukázal na štúdiu možných účinkov mobilných telefónov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť moderného života, ktoré nás sprevádzajú od skorého rána až do večera, pričom niektorí majú mobily pri posteli aj počas spánku.

*Nasledujúci článok je prebratý z anglického originálu výzkumu venujúceho sa tejto problematike.

MOBILY A ŠKODLIVOSŤ ELEKTROMOGU

Spor ohladne dopadu, ktoré majú mobilné teléfony na ľudí prevládal už od počiatku. Na každú štúdiu, ktorá poukazuje na spojitosť mobilných telefónov a rakoviny sa nájde ďalšia štúdia ktorá je financovaná a tvrdí presný opak.

Možno tu zhodu nenájdeme, ale jedna vec je istá: mobilné telefóny sú súčasťou spletitého sveta bezdrátových komunikátorov. Svet bezdrátových komunikácií sa stal tak prirodzeným ako sú MP3 a DVD. Naša technologicky vyvíjajúca sa spoločnosť rýchlo zabudla na dni, keď sme používali staré vytáčacie telefóny. Trendy dnes poukazujú nato, že je len otázkou času, kedy sa zrušia pevné linky a komunikácia bude prebiehať bezdrátovo. S týmto vývojom prichádza podivné množstvo neviditeľných elektromagnetických polí, rádiových a mikrovlnných frekvencií.

Ak žijete v mestách takmer všade na svete, šanca že vy alebo niekto koho poznáte používa mobilný telefón je takmer istá. Ekonomika je kľúčový faktor ohľadne diskusie, či mobilné telefóny sú alebo nie sú zdraviu škodlivé.

Poďme uvažovať o možnosti, že čo by sa stalo ak by mobilné telefóny mali negatívny dopad na ľudské zdravie. Ak by mobilné telefóny predstavovali vážne zdravotné riziko, tak by to otriaslo svetom telekomunikácii ako ho dnes poznáme. Malo by to obrovský dopad na telekomunikačné spoločnosti. S takmer  2 miliardami používateľov mobilných telefónov, by mohol každý kto používal telefón a vyskytla sa u neho rakovina žalovať výrobcu mobilných telefónov a tým by sa spustil reťazec súdnych sporov. Už len pre tento samotný dôvod, nikdy nebude prevládať jednotný názor, či mobilné telefóny predstavujú vážne zdravotné riziko.

Ale čo je rakovina? Možno by bolo dobré prehliadnuť samotné slovo rakovina a pozrieť san a tento výrok z inej perespektívy. Z pohľadu kvantovej fyziky sa všetko skladá z energie. Všetko buď energiu prijíma alebo odovzdáva. Z holistického pohľadu, strata alebo prijímanie energie môže byť porovnávaný s procesom stárnutia alebo omladenia.

Omladenie (spomalenie procesu stárnutia) je synonymom s negatívnou entropiou. (Entropia je miera neusporiadanosti systému, naprkíklad porušenie zdravia, neusporiadanosť ,ochorenie) Negatívna entropia je posun systému k rovnováhe, harmónii a vyváženosti. Taktiež, keď systém smeruje k rovnováhe je považovaný za omladenie. Entropia je opakom systému, smerujúceho k chaosu, chorobe alebo neusporiadanosti. Je to process stárnutia. Z holistickej perspektívy takmer každá choroba alebo nefunkčnosť má korene v energetickej nerovnováhe. Rakovina pochádza z energetickej vyčerpanosti (entropie) po čase. Toto je proces entropie. Toto je opotrebovanie alebo stárnutie niakej žlazy alebo orgánu, ktorý má dopad na celý systém.

Z energetického hľadiska rakovina, alebo iná choroba je rozhodne komulatívny, entropický process. Každý systém, ktorý prejde procesom entropie po čase sa ocitne v stave vyčerpanosti a prirodzeným výsledkom je choroba, nerovnováha alebo smrť.

Čítať ďalej