Ochrana pomocou tachyonu pred mobilným elektrosmogom I.

mobil_elektrosmog

Uvedomujeme si aké dopady majú mobily na náš organizmus? V nasledujúcom dvojdielnom článku by som rád poukázal na štúdiu možných účinkov mobilných telefónov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť moderného života, ktoré nás sprevádzajú od skorého rána až do večera, pričom niektorí majú mobily pri posteli aj počas spánku.

*Nasledujúci článok je prebratý z anglického originálu výzkumu venujúceho sa tejto problematike.

MOBILY A ŠKODLIVOSŤ ELEKTROMOGU

Spor ohladne dopadu, ktoré majú mobilné teléfony na ľudí prevládal už od počiatku. Na každú štúdiu, ktorá poukazuje na spojitosť mobilných telefónov a rakoviny sa nájde ďalšia štúdia ktorá je financovaná a tvrdí presný opak.

Možno tu zhodu nenájdeme, ale jedna vec je istá: mobilné telefóny sú súčasťou spletitého sveta bezdrátových komunikátorov. Svet bezdrátových komunikácií sa stal tak prirodzeným ako sú MP3 a DVD. Naša technologicky vyvíjajúca sa spoločnosť rýchlo zabudla na dni, keď sme používali staré vytáčacie telefóny. Trendy dnes poukazujú nato, že je len otázkou času, kedy sa zrušia pevné linky a komunikácia bude prebiehať bezdrátovo. S týmto vývojom prichádza podivné množstvo neviditeľných elektromagnetických polí, rádiových a mikrovlnných frekvencií.

Ak žijete v mestách takmer všade na svete, šanca že vy alebo niekto koho poznáte používa mobilný telefón je takmer istá. Ekonomika je kľúčový faktor ohľadne diskusie, či mobilné telefóny sú alebo nie sú zdraviu škodlivé.

Poďme uvažovať o možnosti, že čo by sa stalo ak by mobilné telefóny mali negatívny dopad na ľudské zdravie. Ak by mobilné telefóny predstavovali vážne zdravotné riziko, tak by to otriaslo svetom telekomunikácii ako ho dnes poznáme. Malo by to obrovský dopad na telekomunikačné spoločnosti. S takmer  2 miliardami používateľov mobilných telefónov, by mohol každý kto používal telefón a vyskytla sa u neho rakovina žalovať výrobcu mobilných telefónov a tým by sa spustil reťazec súdnych sporov. Už len pre tento samotný dôvod, nikdy nebude prevládať jednotný názor, či mobilné telefóny predstavujú vážne zdravotné riziko.

Ale čo je rakovina? Možno by bolo dobré prehliadnuť samotné slovo rakovina a pozrieť san a tento výrok z inej perespektívy. Z pohľadu kvantovej fyziky sa všetko skladá z energie. Všetko buď energiu prijíma alebo odovzdáva. Z holistického pohľadu, strata alebo prijímanie energie môže byť porovnávaný s procesom stárnutia alebo omladenia.

Omladenie (spomalenie procesu stárnutia) je synonymom s negatívnou entropiou. (Entropia je miera neusporiadanosti systému, naprkíklad porušenie zdravia, neusporiadanosť ,ochorenie) Negatívna entropia je posun systému k rovnováhe, harmónii a vyváženosti. Taktiež, keď systém smeruje k rovnováhe je považovaný za omladenie. Entropia je opakom systému, smerujúceho k chaosu, chorobe alebo neusporiadanosti. Je to process stárnutia. Z holistickej perspektívy takmer každá choroba alebo nefunkčnosť má korene v energetickej nerovnováhe. Rakovina pochádza z energetickej vyčerpanosti (entropie) po čase. Toto je proces entropie. Toto je opotrebovanie alebo stárnutie niakej žlazy alebo orgánu, ktorý má dopad na celý systém.

Z energetického hľadiska rakovina, alebo iná choroba je rozhodne komulatívny, entropický process. Každý systém, ktorý prejde procesom entropie po čase sa ocitne v stave vyčerpanosti a prirodzeným výsledkom je choroba, nerovnováha alebo smrť.

… pokračovanie v druhej časti

Referencie:

1. Gabriel Cousens, M.D., M.D. (H), www.treeoflife.nu/gabrielshanti.html

2. Buryl Payne PhD , author of The Body Magnetic, Publisher: Psychophysics
ISBN: 0962856991

3. Advanced Tachyon Technologies International, 480 Tesconi Circle, Santa Rosa, Ca. 95401

4. http://elektrosmog-ostrava.webnode.cz/news/zkoumani-emp-a-zdravi-/