Ochrana pomocou tachyonu pred mobilným elektrosmogom II.

cellphone-mobile-radiation

Z energetického hľadiska rakovina, alebo iná choroba je rozhodne komulatívny, entropický process. Každý systém, ktorý prejde procesom entropie po čase sa ocitne v stave vyčerpanosti a prirodzeným výsledkom je choroba, nerovnováha alebo smrť.

Z holistickej perespektívy otázka mobilných telefónov vo vzťahu s rakovinou je sporná. Rakovina je vedľajší produkt, ktorá je nevyhnuteľne spojená s entropiou. A preto by sme si mali položiť otázku: Môžu mobilné telefóny spôsobiť entropiu? Dnes sa o tejto téme čoraz viac diskutuje s príchodom 5g technológie. Podľa názoru jedného z expertov na entropiu doktora Gabriel Cousens odpoveď je áno!   https://treeoflifecenterus.com/gabriel-cousens-m-d/

TEST ŠKODLIVOSTI ELEKTROSMOGU

Na tento project doktor Counsens vybral prototyp EMT

http://www.buryl.com/electronic_muscle_tester_NEW_MODE.htm

Tento prístroj meria silu. Zvýšená hodnota znamená negatívnu entropickú odozvu(odpoveď). Znížená hodnota predstavuje entropickú odozvu (odpoveď). Toto meranie odstraňuje subjektívnosť toho, kto robí výskum. Každý z testovaných jednotlivcov používal mobilný telefón počas tohoto testovania.

Každý jednotlivec bol ohodnotený dva až trikrát na základne konečného úsudku. Podľa prvotného hodnotenia sme si vytvorili základnú čiaru. Ďalej testovaná osoba začala konverzáciu na mobilnom telefóne. Mobilný telefón bol buď na pravej alebo lavej strane pri hlave podľa danej osoby. Doktor Cousens spravil druhé EMT meranie po menej ako 2 minutách telefonovania. Druhé meranie v porovnaní so základnou čiarou, malo poukázať nato či hodnoty sú odlišné teda maju entropický efekt alebo negatívne entropický efekt. Ak druhé meranie potvrdilo entropickú odozvu doktor Cousens nainštaloval Tachyonový mikro disk na batériu telefónu. Testovaná osoba začala konverzáciu viac ako 2 minuty. Počas konverzácie sme spravili tretie meranie, ktoré bolo porovnané so základnou čiarou (teda prvým meraním podľa ktorého sme porovnávali hodnoty).

Doktor Cousens testoval 186 osôb. Ako prvé sme si spravili základnú čiaru (teda prvé meranie, predtým než sme začali telefonovať). Druhé meranie odhalilo, že 90 percent osôb zažilo pomerné bioenergetické vyčerpanie (entropia) počas používania mobilného telefónu. Toto nám jasne ukazuje, že mobilné telefóny zvyšujú entropiu. Po nainštaľovaný tachyonóveho disku na mobilný telefón, bolo spravené tretie meranie. 100 percent testovaných osôb prejavilo značné bioenergetické zvýšenie, ktoré prevýšilo základnú čiaru. Podľa údajov doktora Cousensa tachyónový mikro disk je jediný material ohodnotený ako ten, ktorý obráti entropické účinky na testovaných osobách. Je zaujímavé podotknúť, že 7 percent testovaných osôb nebolo ovplyvnených mobilnými telefónmi a 3 percentá prejavili bioenergetické zvýšenie. Doktor Cousens hovorí, že 3 percentá sú zhodné so zistením, že určitá časť populácie má skúsenosť ako on nazýva s energetickým zvratom.

Záver doktora Cousensa je, že mobilné telefóny majú entropický efekt na väčšinu populácie. Tvrdí, že najlepší spôsob ako vyhnúť biologickému vyčerpaniu, ktoré tieto prístroje vytvárajú je zdržiavať sa od ich používania. Ak nedokážete fungovať bez mobilu, tak by ste sa mali chrániť od entropických účinkov elektrosmogu. Podľa názoru doktora Cousensa je tachyonový mikro disk najlepším riešením pre harmonizáciu a elektomagnetických polí vytvárané mobilnými telefónmi.

Referencie:

1. Gabriel Cousens, M.D., M.D. (H), www.treeoflife.nu/gabrielshanti.html

2. Buryl Payne PhD , author of The Body Magnetic, Publisher: Psychophysics
ISBN: 0962856991

3. Advanced Tachyon Technologies International, 480 Tesconi Circle, Santa Rosa, Ca. 95401

4. http://elektrosmog-ostrava.webnode.cz/news/zkoumani-emp-a-zdravi-/

1 odpovedať

Spätné odkazy a spätné upozornenia

  1. […] … pokračovanie v druhej časti […]

Komentáre sú vypnuté.