S tachyónovou energiou je to úplne inak.

Tachyon nie je frekvencia a nie je ani frekvenčným prístupom. Na úrovni, na ktorej existuje, vyššej, než je rýchlosť svetla, neexistujú frekvencie, vibrácie ani rotácie. Pôsobenie tachynovej energie je regulované vnútornou inteligenciou SOEP. Ak je tachyon použitý v určitej oblasti, SOEP premení to, čo potrebuje a to tak, aby sa táto oblasť zase dostala do dokonalej rovnováhy a harmónie. Tachyon nelieči, ale skôr zásobuje telo nutnou energiou potrebnou na to, aby si samo pomohlo.
Tieto jednoduché príklady boli vybrané preto, aby vám sprostredkovali pohľad na výzvy, s ktorými sa stretáva medicína zameraná na frekvenciu, a tiež na zmiešané výsledky, ktoré sa jej prostredníctvom dosahú. Použitie tachyonovej energie má jednu obrovskú výhodu, pretože redukuje možnosť nežiaducich vedľajších účinkov na nulu. Preto môžeme s istotou povedať, že využitie tachyonovej energie je niečím úplne iným a nemôže byť porovnávané so žiadnou inou formou energetickej medicíny alebo zosilňovačmi jemnohmotnej energie.

Naplnený život ako supravodič:

Tachyon je evidentným spojivom medzi tým, čo má tvar, a tým, čo tvar nemá. Ponúka možnosť otvoriť tzv. Exogate (bránu medzi tým, čo má tvar, a tým, čo je beztvaré) ku všetkému, čo je.
Ďalším jedinečným aspektom používania iba zdrojovej energie je, že sa nemusíme zaujímať o vedľajšie účinky. Dokonca aj keď aplikujeme toľko energie, že určité časti nášho organizmu okúsia veľmi silný, veľmi rýchly liečivý efekt a ďalšie časti ňou nebudú nijako zvlášť ovplyvnené, nebude to problém. Tachyonová energia niekedy spôsobuje detoxikáciu a také hojivé efekty, ktoré človek môže na chvíľu považovať aj za veľmi nepríjemné, ale výsledok bude vždy pozitývny. Užívanie tachyonovej energie nie je spojené s ďalšími nepríjemnosťami . Nevyžaduje množstvo vedomostí a skúseností, ktoré by boli potrebné pre jej správne použitie, pretože uzdravovací proces má na starosti telo samotné. Nepoužívame tachyon násilne, aby sme dosiahli konkrétnych liečivých výsledkov, ale radšej nechávame telo, aby sa vyliečilo samo. Tachyonová energia jednoducho funguje ako prirodzený katalyzátor pre tento samoliečivý proces.

Kedysi dávno sa veda a duchovnosť od seba oddelili a každý smer nasledoval svoju cestu k zdroju všetkej existencie. Tachyon je synergetickou energiou, ktorá vedeckú a duchovnú cestu opäť zvádza do jedného bodu. Rozvíjanie nášho duchovného potenciálu, dosahovanie harmónie vo všetkých oblastiach života, a rovnako tak snaha udržať si dobré zdravie, to sú úplne prirodzené ciele. Ich dosiahnutie bezprostredne závisí na tom, ako dobre dokážu naše subtílne organizujúcej energetické polia(SOEP) premeniť tachyon na rôzne potrebné frekvencie, ktoré prechádzajú všetkými úrovňami jemnohmotného tela našej bytosti, aby sa konečne dostali do nášho fyzického tela. Nemusíme sa meniť na niečo, čím by sme naozaj neboli. Namiesto toho sa môžeme stať „supravodičom“. Z vedeckého hľadiska je supravodič taký materiál, ktorý nekladie žiadny odpor toku energie. To, čo sa pokúšame dosiahnuť vo vzťahu k optimálnemu zdraviu, je vytvoriť duchovné, duševné, emocionálne a fyzické telo, ktoré sa stane supravodičom, to znamená, že nebude klásť odpor kozmickej energii, ktorá do nášho života vstupuje prostredníctvom kontinua. Ak sa pozrieme na vec z duchovného hľadiska, spozorujeme, že sme spolutvorcami svojho zdravia. Náš duchovný potenciál sa môže rozvinúť len natoľko, nakoľko bránime tomu, aby sa v našom systéme objavovali blokády brániace voľnému toku energie. V živote sme schopní dosiahnuť dokonalého zdravia, a tým aj vyšších úrovní radosti. Ako supravodiče smerujeme k stavu optimálneho zdravia a najvyššej úrovne poriadku prostredníctvom procesu poriadok – chaos – poriadok. To je to, čo sa deje, keď začneme tachyonom očisťovať všetky energetické blokády. Každá blokáda, ktorú odstránime, nám pridá trochu viac radosti, ktorú nám prináša kozmická energia, ktorá cez nás prúdi. Môžeme to doslova cítiť. Keď to opakovane prežívame (a keď nás táto božská energia neustále napĺňa radosťou, pokojom a spokojnosťou) začíname chápať, že touto božskou energiou sme my samotní.

Len my sami musíme v tomto živote robiť rozhodnutia. Vyberáme si taký životný štýl, takú stravu, takú cestu svetom, ktorá nám pomáha stať sa supravodičom? Alebo si vyberieme takú cestu, že budeme ignorovať prírodné a Božie zákony, a tým budeme vo svojom živote vytvárať viac chaosu, entropie a degenerácie? Ako k takejto voľbe vôbec človek príde? Jedná sa o vedomý výber, alebo tu pôsobia ešte aj iné faktory, ktoré majú vplyv na tento veľmi kritický faktor, na zachovanie, alebo zničenie života? Čo určuje naše rozhodnutie stať sa viac alebo menej fungujúcim supravodičom energetického kontinua? Odpoveď nájdeme keď nastane okamih pravdy.

Zdroje

[1] Dr. Andreas Jell, Tachyon, klíč ke zdraví. Souhrnná příručka o tachyonech, možnostech používaní tachyonizovaných produktu a léčení tachyonovou energií. 2005

[2] David Wagner, Gabriel Cousens, Energie tachyonu, Pragma, 2001, ISBN 80-7205-825-8

Tachyonová energia – nová paradigma všeobecného zdravia:

Celkové zdravie, harmónia a liečenie tela, emócií, duševných a duchovných úrovní – to všetko je založené na zdroji energie, ktorý je pre našu existenciu nevyhnutný. Preto liečenie na ktorejkoľvek úrovni prudko závisí na napojení sa na prvotnéú energiu, ktorá je zdrojom existencie. Počnúc udržiavaním a omlazováním tela až po najhlbšie úrovne celkovej liečby, to všetko závisí na našej schopnosti napojiť sa na energetický zdroj, ktorý nabíja energiou a vytvára formy hmotnej existencie, tak ako ju poznáme.
Aby sme dokázali oceniť a skutočne pochopiť princípy liečenia tachyonom, pomôže nám krátko pozrieť sa na teóriu vibračného liečenia celej medicíny. Vibračný prístup zahŕňa také terapie, ako sú orgónová terapia, terapia magnetickým poľom, radionika, biorezonančná terapia, fotónová energia, homeopatia, liečebná práca s posvätnou geometriou, terapia s kryštálmi a farebná terapia, Bachova kvetová terapia, elixíry z drahokamov, zvuková terapia, využívanie protichodných elektrických cievok, práca s negatívnymi iónmi alebo neutrínami, kvarkami alebo inými časticami a mnohými ďalšími frekvenciami, ktoré sú ešte komplikovanejšie vďaka individualizovaným frekvenciám a pravotočivým alebo ľavotočivým, pozitívnym, negatívnym alebo neutrálnym rotáciám.
Všetky tieto metódy sa zakladajú na jednom spoločnom princípe. V energetickom kontinue našich subtílnych tiel sa môžu na akejkoľvek frekvenčnej úrovni prejaviť blokády. Tieto blokády potom spôsobujú zdravotné problémy. Ak sa energie s určitými frekvenciami správne použijú, môže to mať za následok vynikajúce výsledky, za predpokladu, že človek vie aké frekvencie použiť a na akú dlhú dobu.

Všetky tieto metódy však majú tri významné nevýhody, ktorým sa nedá zabrániť:

1. Pôsobenie energiou s určitými frekvenciami tak, ako sú využívané vo vibračnej medicíne, je obmedzené pásmovým rozpätím týchto frekvencií. Napríklad fotónová energia býva popisovaná ako balíčky svetelnej energie. Vedci tento koncept používajú, aby sa odvolali na aspekt svetelných častíc.
Fotóny bývajú vždy pridružené k elektromagnetickému vlneniu určitej frekvencie. Táto frekvencia sa nachádza v pásme medzi 4-65 mikrometrov. V súčasnosti napríklad existuje nástroj pracujúci s frekvenčnou energiou, ktorý vyžaruje z infračerveného spektra fotónovú energiu iba s vlnovou dĺžkou medzi 4-16 mikrometrov. Je to malá elektromagnetická vlna z vybraná z celkovej frekvenčnej dispozície fotónovej energie. Táto malá šírka frekvenčného pásma zodpovedá frekvencii v energetickom tele. Keby existovala blokáda v tejto úzkej frekvenčnej oblasti, objavil by sa nedostatok energie medzi blokovanou úrovňou a fyzickým telom. Čo ak sa však blokády nachádzajú medzi 18. a 35. mikrometrom? Potom by použitie tejto frekvencie fotónovej energie mohlo mať nepriamy vplyv, ale určite by systém tejto blokády nezbavilo ani by nedokázalo systém opätovne integrovať do energetického kontinua. Tu vidíme, že jeden z najväčších nedostatkov energetickej medicíny spočíva v tom, že aby bolo možné použiť správnu frekvenciu pre liečenie, je potreba presne vedieť, v akom vibračnom pásme sa blokáda nachádza.

2. Všetky jemnohmotné terapeutické metódy s výnimkou tachyonu pracujú iba s jednou frekvenciou alebo jedným pásmom frekvencií, oddeleným od celého frekvenčného spektra. Možnosť obsiahnuť celé frekvenčné spektrum a všetky informácie potrebné na očistenie celého systému a znovu nastoliť úplnú funkčnosť nášho energetického kontinua prostredníctvom jednej frekvencie sa veľmi zriedka darí, pretože väčšina ľudí môže mať početné blokády v rôznych frekvenčných pásmach.

3. Energie pri určitých frekvenciách môžu mať okrem toho tiež škodlivý vplyv a to z dvoch hlavných dôvodov: a) nadbytok akejkoľvek frekvencie môže byť potenciálne rovnako škodlivý ako nedostatok energie, b) pretože frekvencia nemá inteligenciu, je rozhodnutie o trvaní jej aplikácie a tiež o druhu frekvencie závislé na múdrosti, porozumení a vzdelaní toho, kto ju používa. Pre vysvetlenie postačí jednoduchý príklad. Slnko je nádherným zdrojom fotónovej energie. Pre zdravie je optimálnych okolo 20-30 minút denne. Ak sa však tomu istému zdroju fotónovej energie vystavíte na štyri alebo päť hodín, zoškvarí vás do chrumkava. Dôvodom je, že táto fotónová energia, rovnako ako všetky frekvencie, nemá inteligenciu a nevie, kedy má začať a kedy prestať. Rozhodnutie, kedy sa vzdialiť z dosahu slnka, zostáva na samotnom človeku. Ďalším príkladom je nadmerné užívanie magnetickej energie.
Je napríklad známe, že magnety o určitej frekvencii pracujú so severným a južným pólom, o ktorých napríklad vieme, že majú opačné vplyvy. Južný pól aktivizuje. Keď je ale používaný príliš dlho, môže v systéme dôjsť k hyperaktivite a môže byť príčinou problémov. Napríklad Dr. Cousens, autor kníh Celostní výživa a její duchovní rozměr (Spiritual Nutrition and the Rainbow Diet), Sevenfold Peace (Sedemnásobný kľud) a Conscious Eating (Vedomé stravovanie) a riaditeľ strediska Tree of Life Rejuvenation Center v Arizone prostredníctvom klinického výskumu demonštroval, že u niektorých ľudí, ktorí používali matrac s magnetickým poľom, sa zvýšil krvný tlak. Keď im bolo povedané, aby matrac prestali používať, vysoký tlak našťastie zase zmizol. Môže sa to stať preto, že magnety pôsobia v určitej frekvencii, ale nedisponujú vlastnou inteligenciou a teda nevedia kedy majú prestať.

 

Zdroje

[1] Dr. Andreas Jell, Tachyon, klíč ke zdraví. Souhrnná příručka o tachyonech, možnostech používaní tachyonizovaných produktu a léčení tachyonovou energií. 2005

[2] David Wagner, Gabriel Cousens, Energie tachyonu, Pragma, 2001, ISBN 80-7205-825-8

Prejisť do e-shopu

Napríklad všetko, čo je v ľudskom tele už existuje v dokonalej forme v Tachyone. Výborný príklad nájdeme aj v ríši zvierat. Vieme, že zvieratá, ktoré neboli nijak ovplyvnené človekom, vedú úplne zdravý život. Napríklad dĺžka života savcov predstavuje až sedemnásobok dĺžky ich obdobia vývoja. U človeka by to znamenalo 140 rokov úplne zdravého života. Zo 40,000 , ktoré pozná ľudská medicína bolo u divoko žijúcich zvierat zaznamenaných len niekoľko! Dôvodom je to, že divoko žijúce zvieratá nemajú schopnosť blokovať svoje energetické kontinuum a zým pádom si nedokážu privodiť nedostatok alebo rôzne choroby.

Energetické kontinuum Tachyon

Príroda je evidentne skoro dokonalá a presne tak je aj tachyonová energia. Energetické kontinuum je neustálym tokom energie prúdiacim z neobmedzenej energie nulového bodu, ktorá sa potom zhusťuje do tachyonovej formy, rýchlejšej ako svetlo. Potom dochádza k interakcii medzi tachyonom a SOEP, torá ho mení na špecifické frekvencie SOEP, tak vytvára energetický matrix, z ktorého sú neskôr vytvorené všetky fyzické formy. Energetické kontinuum v sebe obsahuje ako nekonečnú, beztvarú rozpínavosť tak aj konečný zhustený tvar. Ak raz pochopíme, ako toto energetické kontinuum funguje, môžeme z toho vyvodiť aj dôsledky blokád v energetickom toku smerom nadol cez jeho rôzne úrovne. Z pohľadu celkovej liečby je dokonalou liečbou taká, ktorá prepája liečbu na telesnej, emocionálnej a duševnej a tiež na duchovnej úrovni. Rozvíjame sa nahor po neprerušenej špirále od pokoja a potom chaosu k vyššej úrovni pokoja a cez chaos a choroby k ešte vyššej úrovni pokoja. Chaos je odrazovým mostíkom od jednej úrovne pokoja k ďalšej vyššej úrovni pokoja. Zažíva to každý, či už si je toho vedomý alebo nie. Každá nová úroveň pokoja je novou úrovňou zdravia.Tachyonová energia je kľúčom, ktorý nás prevedie chaosom a strasťami  nášho všedného života a vytvára nový životný systém a kvalitu.Tachyonizované nástroje nám významne pomáhajú k tomu, aby sme týmto procesom prechádzali rýchlejšie. Používanie tachyonu nepredkladá iba celkový model liečby, ale aj proces, vďaka ktorému sa každý z nás môže vydať smerom k úplnému zdraviu a k zjednoteniu so Všetkým, čo jestvuje.

Súhrn :

Prvý obrázok ukazuje vzájomné evolučné pôsobenie medzi tachyonom, ktorý je rýchlejší ako svetlo, a našim svetom, ktorý je pomalší ako svetlo. Tachyon sa tu stretáva so SOEP piónu. SOEP premieňa tachyon na frekvencie, nutné k tomu, aby sa pión dalej rozvinul na mión, ktorý má SOEP 10-krát väčšie než pión. Keď sa mión stretne s tachyonom, premení sa na elektrón, ktoréko SOEP je až 207-krát väčšie ako SOEP miónu. Toto je začiatok energetického kontinua.

Energia nulového bodu :·

  • Je beztvará – prítomná všade vo vesmíre·
  • Je rýchlejšia ako svetlo·
  • Je neobmedzená, disponuje celým potenciálom vesmíru

 

Tachyonová energia :·

  • Je rýchlejšia ko svetlo·
  • Je všadeprítomná·
  • Je neobmedzená, tiež disponuje celým potenciálom vesmíru, potrebným na vytvorenie dokonalej formy vesmíru.

Subtilné organizujúce energetické polia SOEP :·

  • Existujú pod úrovňou rýchlosti svetla·
  • Premieňajú tachyonovú energiu na potrebné frekvencie·
  • Sú energetickým zdrojom vesmíru

V tomto príklade SOEP premieňajú tachyon na frekvenciu, presne potrebnú pre optimálne zdravie ľudského srdca. Energia nulového bodu, ktorá nemá formu a pohyybuje sa rýchlejšie ako svetlo, sa zhusťuje na tachyonové častice , ktoré sa ešte stále hýbu rýchlejšie ako svetlo ale na rozdiel od energie nulového bodu už majú tvar. Tachyony a SOEP na sebe vzájomne pôsobia. SOEP premieňajú tachyonovú energiu na všetky možné frekvencie vesmíru. Všetky formy vesmíru pozostávajú z frekvencii, ktoré držia pokope pomocou SOEP. SOEP si berie energiu priamo od tachyonov, ktoré sú ztvárnením beztvarej energie nulového bodu, ktorá je všadeprítomná vo vesmíre. (obrázok)

 

Zdroje

[1] Dr. Andreas Jell, Tachyon, klíč ke zdraví. Souhrnná příručka o tachyonech, možnostech používaní tachyonizovaných produktu a léčení tachyonovou energií. 2005

[2] David Wagner, Gabriel Cousens, Energie tachyonu, Pragma, 2001, ISBN 80-7205-825-8

Prejisť do e-shopu

Chceme pripomenúť, že tachyon (podľa vedy hypoteticky elementárna častica) zatial nebol vedou potvrdený, a preto sa nedajú nasledujúce závery Dr.Cousensa a D.Wagnera považovať za vedecky dokázané. Zatial ide len o nezáväzné tvrdenia výskumníkov tachyonu.

Fyzika tachyonu a nulový bod

V kvantovej fyzike sa energia vyplňujúca vesmír nazýva „energia nulového bodu.“ Energia nulového bodu, nemá žiadnu formu/podobu, je všadeprítomná a rýchlejšia ako svetlo. Je nekonečne inteligentná a obsahuje všetko, čo treba na vytváranie dokonalej formy/hmoty. Nemá žiadny kmitočet, nerotuje, nevibruje a nepodlieha gravitácii. Tachyonová energia je všadeprítomná, neobmedzená a má všetok potenciál pre vytváranie dokonalých tvarov vo vesmíre. Nerotuje, nevibruje, nekmitá a nepodlieha gravitácii presne ako energia nulového bodu. Rozdiel medzi tachyonovou energiou a energiou nulového bodu je v tom, že tachonova energia má tvar. Použijeme jednoduchý príklad. Predstavme si nekonečne rozľahlý oceán, ktorý obsahuje nekonečné množstvo kvapiek, ale rovnako ako energia nulového bodu nemá tvar. Keď z oceánu vezmete jednu kvapku, bude stále obsahovať všetko, čo obsahuje oceán, ale teraz bude mať tvar. Rovnako tak obsahuje aj tachyonóvá energie všetko, čo existuje v energii nulového bodu, lenže teraz má tvar.

Zhustenie energia nulového bodu do tachyónovej energie je počiatkom energetického kontinua, ktoré je bezprostredne zodpovedné za všetky tvary na tejto planéte. Nasledujúci krok v tomto energetickom kontinuu sa dá najlepšie vysvetliť prostredníctvom trochu zjednodušených fyzikálnych pojmov. Pre vysvetlenie tejto veci preskúmame ako príklad vzájomné pôsobenie tachyónovej energie a častíc z rodiny leptónov.

Prvá základná častica z rodiny leptónov je pión. Pión existuje pod úrovňou rýchlosti svetla a má presnú, matematicky spočítateľná obežnú dráhu, ktorú nazývame „subtílne organizujúce energetické polia“, krátko SOEP (Subtle Organizing Energy Field – S.O.E.F). SOEP existujú tesne pod úrovňou rýchlosti svetla a sú priamo zodpovedné za premenu tachyónovej energie na frekvencie, ktoré sú potrebné na to, aby vytvorili, zorganizovali a udržali dokonalú formu. Všetky tvary sa samozrejme skladajú z rôznych frekvencií. SOEP premieňajú tachyónovú energiu presne na tú frekvenciu, ktorú daný tvar potrebuje. V tomto prípade udržiava SOEP, ktoré skúmame, pión na jeho obežnej dráhe. SOEP piónu, ktorý sa nachádza tesne pod rýchlosťou svetla, na seba vzájomne pôsobia s tachyonom, ktorý je rýchlejší ako svetlo. Potom, čo SOEP premenilo tachyon na frekvenciu piónu, sa pión okamžite premení na mión. Nový mión má obežnú dráhu desaťkrát väčšiu, než je obežná dráha piónu. SOEP miónu sa tiež nachádza tesne pod rýchlosťou svetla. Ak teraz dôjde k stretnutiu SOEP miónu s tachyonom, obežná dráha sa opäť zväčší a z miónu okamžite vznikne elektrón. Tento nový elektrón má obežnú dráhu 207-krát väčšiu, než je obežná dráha miónu. Tento neustály proces kedy SOEP premieňa tachyon na potrebné frekvencie, tu samozrejme nekončí, ale pokračuje celým energetickým kontinuom. Pokračuje až nakoniec dosiahne dokonalý tvar – či už ide o ľudskú bytosť alebo akýkoľvek iný tvar, ktorý poznáme.

Tachyonová energia je spájajúca energia, ktorá zodpovedá za tvorenie všetkých tvarov na planéte. Tachyonová energia zohráva kľúčovú rolu v prúde energie, ktorý prebieha od nekonečnej beztvárnosti až k dokonalej forme. Toto je energetické kontinuum. Ako všetky formy v našom vesmíre, ktorý je pomalší ako svetlo, nemôžu ani SOEP dosiahnuť rýchlosti cäčšie ako rýchlosť svetla. To je veľmi dôležitý faktor. Náš svet je svetom tvarov a jediný spôsob ,ako  sa svet tvarov môže spojiť s beztvarou energiou nulového bodu, je cez tachyon. Tachyonová energia má všetok potenciál k tomu, aby vytvorila v akejkoľvek individualizovanej forme života energetické kontinuum.

Zdroje

[1] Dr. Andreas Jell, Tachyon, klíč ke zdraví. Souhrnná příručka o tachyonech, možnostech používaní tachyonizovaných produktu a léčení tachyonovou energií. 2005

[2] David Wagner, Gabriel Cousens, Energie tachyonu, Pragma, 2001, ISBN 80-7205-825-8

Prejisť do e-shopu

 

Tachyon alebo tachyonová častica je hypotetická častica ktorá je vždy rýchlejšia ako svetlo. Väčšina fyzikov verí, že častice rýchlejšie ako svetlo nemôžu existovať pretože nie sú v súlade s fyzikálnymi zákonmi.  Ak by takéto častice existovali mohli by byť použité na zostavenie tachyonového antitelefónu – hypotetické zariadenie ktoré umožňuje komunikovať s minulosťou ( s predošlými udalosťami). Ako príklad môže byť komunikácia s človekom na Zemi a vo vesmírnej lodi, ktorá sa pohybuje od Zeme. Ten na vesmírnej lodi pošle správu osobe na Zemi. Osoba na Zemi ktorá odpovie na tuto správu dorazí skôr ako pôvodná správa od človeka vo vesmíre.

Tachyony boli prvýkrát navrhnuté fyzikom Arnoldom Sommerfeldom, a pomenované po Geraldovi Feinbergovi. Slovo Tachyon je odvodene od gréckeho takhus čo znamená rýchly, okamžitý.

Jedným z návrhov bolo, že tachyony môžu byt vyprodukované zrážkou častíc s vysokou energiou. Výskumy tachyonov boli uskutočnené v kozmických lúčoch (žiarení). Kozmické lúče zasahujú zemskú atmosféru s vysokou energiou niektoré s rýchlosťou takmer 99.99 % ako rýchlosť svetla a tým vytvárajú stret s molekulami v atmosfére. Častice vytvorene týmto stretom vzájomné pôsobia so vzduchom a týmto vytvoria častice ktoré sú známe ako fenomén kozmická spŕška.

Tachyony majú tie unikátne vlastnosti, že ak prídu o energiu získajú rýchlosť. Následne, keď získajú energiu spomalia. Najpomalšia možná rýchlosť pre tachyony je rýchlosť svetla. Zdá sa že, tachyony popierajú kauzalitu,  teda vzťah medzi dvomi udalosťami: príčina a následok. Ak tachyony existujú, tak teória špeciálnej relativity sa javí ako nesprávna. Tachyonom môžeme priradiť tie vlastnosti ako normálnej hmote, spin: vnútorná relativistická vlastnosť elektrónu, a tiež antičastica (antitachyon).

Niektorí fyzici sa zaoberali konceptom tachyonov od začiatku 60-tých rokov až do polovice 70-tých rokov a iba niektorí vykonali experiment na zachytenie tachyonov v kozmických spŕškach. Ida pozostáva z myšlienky, že vysokoenergetické častice kozmických lúčov dochádzajú do stretu s molekulami vzduchu v hornej atmosfére a tým vznikajú sekundárne spŕšky miliardy molekúl z ktorých niektoré môžeme zamerať s pomocou prístrojov ktoré mame na Zemi. Je dosť možné, že tachyony by mohli byt vytvorené zrážkou  v týchto  výškach viac ako 20 km nad zemou.

V roku 1973 dvojica austrálskych vedcov Roger Clay a Philip Crouch potvrdila úspešné zachytenie tachyonu, ale nikto nebol schopný toto tvrdenie zopakovať. Niektoré z tachyonov by mohli byt pozorované 60 mikrosekúnd predtým ako hlavná sekundárna spŕška ( ktorá sa skladá z častíc ktoré sa pohybujú pod rýchlosťou svetla). V roku 2011 CERN nameral časticiam nazývaným neutrino rýchlosť vyššiu ako rýchlosť svetla. Tieto merania sa však ešte musia potvrdiť. Budúcnosť vedy nám môže priniesť viac svetla do tejto vzrušujúcej témy, ktorou tachyon nepochybne sú.

Referencie:

 

http://scienceworld.wolfram.com/physics/Tachyon.html