Znovu objavovanie využitia tachyonovej energie sa v modernej dobe spája s menom revolučného vynálezcu Nikola Teslu (1856 – 1943). Tesla pracoval roky na tom, ako efektívne využívať tachyonovú energiu ako alternatívu ku generátorom striedavého prúdu, ktoré vynašiel predtým. Pre nezhody so svojim mecenášom Georgom Westihnghousom, ktorý z  obáv o finančné straty obmedzil pomoc, sa Tesla rozhodol ísť vlastnou cestou.

Nikola Tesla a tachyonová energia

V roku 1931 uskutočnil Tesla s jeho synovcom Petrom Sorom značne zdokumentované a úspešné testy so strojom, ktorý bez viditeľného zdroja energie poháňal automobil. Na testy použil automobil Pierce Arrow, ťažké luxusné auto tej doby. Namiesto motoru malo namontované celkom odlišné komponenty, jedine spojka, prevodovka a hnací remeň ostali. Pod kapotou mal automobil bezkomutátorový elektromotor, ktorý bol pripojený k motoru alebo ho priamo nahrádzal. Tesla údajne neprezradil, kto ho zostrojil. V palubnej doske bol umiestnený akýsi „príjmač elektrickej energie“ , čo bola krabica obsahujúca 12 elektróniek. Na príjmač bola namontovaná vertikálna anténa o výške 183 cm. Aby mohla získavať energiu, Tesla vraj umiestnil jeden zo svojich vysoko výkonných oscilátorov blízko Niagarských vodopádov, aby mohol automobil napájať bezdrôtovou energiou. Automobil dokázal dosiahnuť na tú dobu obrovskú rýchlosť 130 km/h. Ani tomuto vynálezu však nebolo dopriate pokračovať. Nieloľko mesiacov po teste firma Pierce Arrow skrachovala. Pravdepodobne za tým stáli opäť osoby obávajúce sa o svoj zisk z využívania fosílnych palív. Teslov konvektor bol pravdepodobne prvým tachyonovým vynálezom modernej doby.

Ďalším priekopníkom využitia voľnej energie bol T. Henry Moray zo Salt Lake City. Dokázal zostrojiť konvektor energie rýchlejší než svetlo, ktorý vážil iba 28kg, ale mal výkon 50 kilowattov. Moray sa pokúsil svoj vynález aj patentovať. Úrad mu síce potvrdil, že stroj fungoval a bez viditeľného zdroja vyrábal energiu, ale keďže jeho zdroj bol neviditeľný, patent bol zamietnutý. Až do svojej smrti v roku 1974 zdieľal svoje poznatky s úzkou skupinou zainteresovaných vedcov, napriek tomu, že bol neustále pod vyhrážkami smrti.

Rovnako Tesla ako aj Moray sa usilovali o riešenie globálnych ekonomických a sociálnych problémov, ktoré vyplývali zo spôsobov získavanie energie, ktoré mohli byť efektívnejšie vyriešené. Hoci takéto technológie už v dnešnej dobe existujú, je možné si klásť otázku, či je ľudstvo dostatočne zrelé na ich správne používanie. Technológia je iba jedna súčasť riešenia globálnych problémov. Pre vyliečenie planéty je potrebná globálna zmena vedomia smerom k harmónii s celom a súcitom. Vyústením potom môže byť rozumné využívanie alternatívnych technológii k prospechu ľudstva.

Miesto tachyonov v dnešnej dobe

Dr. Hans Nieper z Hannoveru v USA, autorita v liečbe rakoviny, aterosklerózy, látkovej výmeny a elektrolytov či starnutia už v roku 1953 vyslovil názor, že existuje energia rýchlejšia než svetlo. Mnohé merania NASA potvrdili rovnako jeho názor. Vo svojej publikácii Revolution in Technology, Medicine and Society, dr. Nieper píše, že existencia tachyonovej energie je bez pochybností dokázaná od roku 1975 a táto energia zásadne zmení celý svet. Dnes už nejde o to preukázať, či tachyonová energia skutočne existuje ako tomu je v mnohých prípadoch, vrátane oficiálneho patentu ATTI, ale skôr ide o to, ako ju čo najprospešnejšie využiť pre celé ľudstvo. Jedným z vedcov, ktorý sa usiluje ísť týmto smerom je aj prof. David Wagner, ktorý prišiel s tachyonovu komorou.

Napriek všetkým prekážkam éra tachyonov je dnes realitou, za čo môžeme vďačiť mnohým vedcom, ktorý položili základný kameň vedeckému aj zdravotnému využitiu tachyonovej energie.

Zdroje

[1] Dr. Andreas Jell, Tachyon, klíč ke zdraví. Souhrnná příručka o tachyonech, možnostech používaní tachyonizovaných produktu a léčení tachyonovou energií. 2005

[2] David Wagner, Gabriel Cousens, Energie tachyonu, Pragma, 2001, ISBN 80-7205-825-8

[3] Marc J. Seifer, Nikola Tesla, vizionář – génius – čaroděj, Triton, Praha, 1998

[4] http://www.thmoray.org/

[5] Dr. Nieper’s Revolution in Technology, Medicine and Society: Conversion of Gravity Field Energy (Conversion of Gravity Field Energy) Hardcover – May 1, 1985

 

Podľa rozpracovanej tachyonovej teórie a na základe výskumov Dr. Gabriela Cousensa sú to práve SOEP-y (subtilné organizujúce energetické pole), ktoré sú zodpovedné za transformáciu tachyonovej energie do príslušnej podoby a frekvencie potrebnej pre danú formu. SOEP-y by sme mohli nazvať aj jemnohmotné obaly, ktoré sú navzájom v interakcii s prostredím a sebou navzájom. Pre lepšie pochopenie fungovania jemnohmotných energií sa osobne prikláňam k modelu Barbary Ann Brennanovej, ktorá uvádza 7 základných aurických obalov vzájomne poprepájaných so systémom čakier. Považujem túto teóriu za ucelenejšiu a podrobnejšie rozpracovanú (viac v knihách … ) a rovnako je viac rozšírená v komunite liečiteľov.

Odborníci na tachyonovú energiu sa rovnako zhodujú v tom, že fyzická príčina nemocí je výsledkom zablokovania toku energie na jemnejších úrovniach. Je to teda skôr reakcia a preto aj terapeuti podporujú hľadanie príčiny nemoci aj na mentálnej a duchovnej úrovni. Odpovedá to holografickému chápaniu nášho života. Znamená to, že ak začneme pátrať po príčine fyzického ochorenia, zistíme, že  súvisí s viacerými oblasťami v našom živote.

Preklad nemoci

Pozrime sa na praktický príklad: Ak má človek problémy so slinivkou brušnou/podžalúdkovou žlazou (pankreas), napr. zápal (pankreatitida), nemôže si plniť svoju základnú funkciu – produkcia tráviacich enzýmov a regulácia cukru v krvy. Pankreas symbolizuje sladkosť a lásku s ktorou pristupujeme k životu. Problém sa odrazí vo vzťahoch, k partnerovi, rodine, práci a pod. Z pohľadu aurického pola sa sladkosť prejavuje na prvej úrovni ako chuť, na druhej ako sladkosť k sebe samému, na tretej v sladkosti myšlienok, na štvrtej v sladkosti z partnerského vzťahu atď. Každý z aurických obalov má svoju úlohu a zodpovedá určitej úrovni života. Umelcom v „preklade“ fyzických onemocnení je M. Hrabica, ktorý v oslabení funkcie pankreasu vidí nedostatok dávanej a príjmanej lásky a spokojnosť. Ak má človek málo tráviacich enzýmov, nedokáže vidieť to pekné v ľudoch a chýba mu radosť z každého dňa. Odporúča pozrieť sa na svet „sladšími“ očami a vidieť lásku, prichádzajúcu od ľudí okolo nás. Louise L. Hayová, uznávaná liečiteľka, rovnako píše v spojitosti s problémami s panreasom o odmietaní, zlobe a frustrácii z pocitu, že život stratil sladkosť. Pozitívnou afirmáciu pre ňu je opakovať si, že sa mám rád a som so sebou spokojný. Iba ja si môžem osladiť život a naplniť ho radsťou.  Viacero autorov nezávisle od seba popisujú spojitosti medzi fyzickým problémom (bolesť v tele, vyčerpanosť, nepohodlie) a ostatnými úrovňami bytia. Holografický pohľad ukazuje, že k úplnému uzdraveniu je potrebné sa venovať všetkým týmto aspektom, pretoťe ak niečo nesedí na jednej úrovni zákonite sa to prejaví aj na ostatných.

Zodpovednosť za zdravie

Človek sa potrebuje do tohto procesu aktívne zapojiť a prebrať plnú zodpovednosť za svoje zdravie. Uvedomiť si svoj podiel práce na uzdravení a nenechávať všetku zodpovednosť len na lekárovi a pritom sa snažiť zažehnať niečo čo sa pestovalo dlhé roky niekoľkými pilulkami za jeden víkend. Človek sa dnes potrebuje stať bádateľom svojho života. V tomto procese si môže začať zo začiatku klásť otázky typu „Kde presne citím bolesť?“, „Ako dlho to celé trvá?“, Čo som s tým doteraz urobil?“ „ Odkiaľ to prichádza?“ Čo sa mám naučiť?“ a pokračovať ďalej a prebádať všetky oblasti svojho života. Tieto odpoveďe vás majú priviesť k sebe samému a môžete byť niekedy samy prekvapení tým, čo objavíte vo svojich životoch. Prvým krokom k zmene je uvedomenie si problému.

„Podstata objavovania nespočíva iba v tom, že nájdeme nové územia, ale v tom, že začneme vidieť novými očami“ Marcel Proust

Zdroje:

[1] Miroslav Hrabica, Co nám tělo říká  aneb Po stopách nemocí, 2007, ISBN 8090232273

[2] Dr. Andreas Jell, Tachyon, klíč ke zdraví. Souhrnná příručka o tachyonech, možnostech používaní tachyonizovaných produktu a léčení tachyonovou energií. 2005

[3] Barbara Ann Brennan, Ruce Světla. Léčení a lidské energetické pole. Pragma.

[4] Louise L. Hay, Miluj svuj život. Pragma, 2007

Prejisť do e-shopu

 

Ako som na tomto blogu už spomínal, tachyonová energia sa nachádza všade okolo nás a každý z nás je s ňou v kontakte. Zobereme si príklad ľudského tela. Výmena energií prebieha neustále. Podľa teórie o tachyonovej energii a pola nulového bodu máme všetko k dispozícii pre správne fungovanie. Prečo tomu tak v skutočnosti nie je a trápia nás nemoci? Kde sa to na ceste k nám pokazilo?

Či ochorieme, akou chorobou a ako vážne, to bude záležať najmä od toho, ako sa správame a ako vnímame svet okolo nás – s láskou alebo odmietavo. M. Hrabica

 

V prvom rade by som chcel poukázať na moje chápanie slova nemoc. Pre mňa nemoc neznamená niečo strašné, zlé, negatívne. Áno zažívame pri nej bolesť , to je pravda a preto aj máme o nemociach tento všeobecný názor. Väčšina ľudí sa choôb snaží čo najrýchlejšie zbaviť. Často počujeme vety typu: „chcem, aby už tá choroba odišla a môžem pokračovať ďalej ako predtým“. Je to v podstate snaha o oddelenie sa od nemoci. Ja vnímam nemoci skôr ako signál alebo lekciu. Každá táto lekcia sa dá pretlmočiť. Keď hovorím o lekcii, chcem aby to evokovalo v nás, že sa máme niečo naučiť. Jedoduchý príklad – keď sme zdravý, sme v rovnováhe, niečo prichádza, niečo odchádza a stále prebieha určitá dynamika. Tento stav si však nevieme stále udržať a dostávame sa do nerovnováhy. Prečo? Lebo máme slobodnú vôlu. Vôlu rozhodnúť sa ísť tou alebo tou cestou. Akonáhle sa ocitneme istú dobu v nerovnováhe, pocítime to na vlastnom tele v rôznej podobe. Platí tu jednoduché pravidlo: malé zranenie = malý signál, veľké zranenie = veľký signál pre náš život. Nie vždy rozumieme tomu, prečo sa nám dejú nepríjemné veci. Je tu však ideálny priestor na to aby sme to v tej chvíli zistili. Potom je prirodzené, že keď nechceme aby sa nám niečo podobné opakovalo, budeme sa snažiť nájisť príčinu a nebudeme sa snažiť rýchlo sa bolesti zbaviť bez jej skúmania. Predsa keď pochopíme jednu lekciu, nemusíme si ju už opakovať. To isté platí aj pri zdraví. Keď pochopíme príčinu istej nemoci, posunieme sa ďalej (a môže prísť ďalšia lekcia :)). Takýmto spôsobom sme schopný rásť a uvedomovať si veco okolo nás.

Prejdeme k tachyonovej teórii a ako s tým všetkým súvisí. Máme tu teda nevyčerpateľný zdroj, ktorý k nám pomocou tachyonov prínaša to čo potrebujeme a naše telo to trasformuje do príslušnej podoby. Aby sme dosiahli požadovaný stav zdravia, je potrebné aby energia prúdila voľne cez naše telo. Ak tachyonová energia voľne prúdi do naších buniek, „kompletne organizuje celý metabolizmus smerom k ideálnemu spôsobu pre jeho fungovanie“ (Wagner). Na tejto ceste si však niekedy môžeme vytvoriť prekážky. Zoberme si napríklad Slnko – svieti na nás stále a dáva nám teplo. Slnko svieti na všetkých rovnako, záleží len na nás ako sa k nemu postavíme. Naším konaním či myslením si môžeme vytvoriť pomyslený mrak, ktorý nám začne tieniť na určité miesto a obmedzí ten prísun energie. Vinu zväčša pripisujeme mraku, ktorý nám stojí v ceste a snažíme sa od neho ujisť. Časom napokon zistíme, že ten istý mrak s nami cestuje aj do druhého mesta, na dovolenku alebo aj do nepoškvrnených Himalájí, aby sme zistili, že keď sme si ho samy vytvorili, môžeme ho samy aj nechať rozplynúť. Tak ako v prípade upchatej cievy nemôže krv voľne prudiť na svoje miesto, rovnako v prípade zablokovanej energie, nemôže maž toto miesto dostatok vlastnej energie potrebnej k správnemu fungovaniu. Blok na energetickej úrovni sa skôr či neskôr prejaví na fyzickom tele, ktoré je od prísunu energie závislé. Na Zemy máme všetko k tomu, aby sme mohli fungovať v zdraví, záleží len na nás, či si dovolíme byť v súlade s všadeprítomnou energiou. Medzi nami sa dokonca nájdu ľudia, schopní žiť iba z čistej energie – viac si môžete prečítať v tomto článku.

Keď to zhrniem, proces liečenia sa nezaobíde bez vnútornej práce. Tachyony v skutočnosti nemajú žiadny efekt samy o sebe, skôr organizujú priestor a tok energie tak, aby umožnilo organizmom dostať sa do želaného stavu.Tachyonové produkty a ich používanie by Vás malo smerovať k tomu, aby ste začali viac do hĺbky skúmať svoje každodenné správanie, svoje zvyky či myšlienky súvisiace s ochorením, ktoré zažívate. Nechcem tým teraz povedať, aby ste sa sledovali na každom kroku 🙂 Úplne bude stačiť, keď budete vedomí a vnímaví v každom momente bytia. Veľa štastia.

 

Zdroje:

[1] Miroslav Hrabica, Co nám tělo říká  aneb Po stopách nemocí, 2007, ISBN 8090232273

[2] http://www.planet-tachyon.com/

 

Prejisť do e-shopu

Čo sa pod týmto pojmom ukrýva? Ako nám môže pomôcť? Samotné slovo tachyon sa pripisuje vedcom Geraldovi Feinbergovi a Georgovi Sudershanovi, ktorý ho prvýkrát použili okolo roku 1960. Mnohí z nás sa s týmto slovom už niekedy stretli a mnohí si pod ním niečo vlastné predstavujú.

Môj prvý tachyon

Tachyon môžeme skúmať z viacerých pohľadov. Najčastejšie sa jeho definícii venujú fyzici a snažia sa ho zaradiť do teórie kvantovej fyziky. Pri mojom štúdiu o tachyonovej energii som čítal všetko, čo som na internete našiel. Videl som, že mnoho ľudí je voči tomu skeptických, čo je úplne normálne. Aj ja som k nim patril zo začiatku. Preto som si to všetko najskôr overoval na sebe samom. Môžem povedať, že aj keď niektorí vedci tvrdia, že jej existencia nebola dokázaná – čo môže znamenať, že zatiaľ sa nám ju len nepodarilo zmerať, nebola jej existencia ani vyvrátená. Dokázané boli zatiaľ na 100% jej účinky. Sem však zachádzať nebudem pretože mojim cieľom je podať informácie o tachyonoch širokej verejnosti v bežnej reči.

Tachyon detailnejšie

Predsa si však dáme krátke intro s fyzikálnym náhladom na náš svet. Všeobecne platí poznatok, že všetky formy (napr. kameň, telo, červené Ferarri) sú zhlukom vibrácií. Čím sa pohybujú pomalšie, tým je ich hustota vyššia. Naopak, čím rýchlejšie tím je ich štruktúra redšia a zároveň aj prehľadnejšia. Rozdiel medzi nimi je teda daný ich frekvenciou. Pre všetky formy v našom svete je rovnaké to, že sa pohybujú rýchlosťou menšou ako rýchlosť svetla. Neznamená to, že iné formy neexistujú. Tie formy, ktorých rýchlosť je vyššia už nedokážeme vidieť. Kvantoví fyzici nazývajú to, čo sa nachádza za touto hranicou tzv. Pole nulového bodu. Zatiaľ jediná známa cesta ako byť v kontakte s týmto poľom je skrze duchovnú praktiku. Pole nulového bodu v skratke obsahuje všetko potrebné k vytvoreniu formy. Obsahuje potenciálne všetky možné formy a samo je beztvaré a neobmedzené. V tomto bode sa dostávame k tachyonom. Častice tachyonov sú prostredníkom medzi polom nulového bodu a všetkým čo existuje pod hranicou rýchlosti svetla.

Ako ich možno vnímať?

Môžeme si ich predstaviť ako poslíčkov z pola nulového bodu (potenciál všetkej energie), ktorý odovzdávajú potrebnú informáciu ostatným formám podľa ich potreby.

Tým, že samy nemajú určitú frekvenciu, predstavujú dokonale usporiadanú štruktúru. Nezáleží na tom, v akom stave sa nachádza „príijemca“, tachyonová častica obsahuje kompletnú informáciu a vďaka tomu sa môže štruktúra príjemcu usporiadať tiež do harmonickej štruktúry.

Usporiadať, organizovať štruktúry na akejkoľvek úrovni.

Čo je pre nás najdôležitejšie pochopiť je práve táto ich funkcia. Usporiadať, organizovať štruktúry na akejkoľvek úrovni. Predstavte si napríklad izbu, kde sú na zemi všade porozhadzované hračky. Do tej izby teraz príde pán tachyon a hračky uloží na svoje miesto. Izba je hneď krajšia, priechodnejšia a opäť môže plniť svoju funkciu. V ktorej izbe sa budete cítiť lepšie? Práve harmonicky usporiadané štruktúry umožňujú optimálne využitie energie a jej priechodnosť do ostatných zložiek systému. Keď sa z akejkoľvek príčiny štruktúra formy nachádza v neusporiadanom stave jej energetické vyživovanie je na nižšej úrovni. Tu treba podotknúť, že podstatou celého je štruktúra a nie len prísun energie. Rovnako to funguje s telom. Roky môžeme chodiť na masáže chrbta keď máme napr. vysoký stupeň skoliózy. Kým nenapravíme štruktúru – vyrovnanie chrbtice, bolesť sa bude nuestále vracať. Je to ako liať vodu do deravého pohára. Je jedno či lejeme Evian alebo vodu z kohútika. Efekt bude rovnaký.

Tohto pomocníka máme vždy a všetci k dispozícii. Je všade okolo nás a zároveň je to vec, ktorá nás všetkých navzájom spája. Jedná sa o holistický prístup fungovania vesmíru.

Praktické využitie

Dobre. Na čo všetko nám to môže vlastne slúžiť?

Ja osobne považujem všetky tachyonové produkty za určité barličky v živote, vďaka ktorým môžem:

  • dodať telu energiu na to aby podporila samoliečebný proces – sústrediť aj svoju energiu k liečebnému procesu
  • zneutralizovať negatívne pôsobenie elektromagnetického poľa – napr. sedenie za počítačom dlhú dobu
  • dostať sa do fyzickej aj duševnej harmónie – uvoľniť sa, vnímať seba aj svet okolo hlbšie
  • dočasne dobiť energiou takmer všetky živé aj neživé formy – napr. kvety v dome, pomôcť zvieratám
  • prehĺbiť a ukľudniť spánok – pôsobením na vonakjšie obaly tela možno prehĺbiť fázy spánku
  • pomôcť nájsť príčinu nemocí – dostať informáciu o podstate onemocnenia do vedomia

Tento zoznam samozrejme nie je úplne vyčerpávajúci. Každí z nás môže objavovať použitie v mnohých oblastiach, ktorým sa venuje. Ak máte vlastné pozitívne skúsenosti alebo dobré nápady ako vám pomohla tachyonová energia, kľudne mi napíšte a môžem s vašou pomocou tento zoznam doplniť 🙂

Zdroje:

[1] Dr. Andreas Jell, Tachyon, klíč ke zdraví. Souhrnná příručka o tachyonech, možnostech používaní tachyonizovaných produktu a léčení tachyonovou energií. 2005

Prejisť do e-shopu