Archív pre zančku: tachyonová energia

Tachyon alebo tachyonová častica je hypotetická častica ktorá je vždy rýchlejšia ako svetlo. Väčšina fyzikov verí, že častice rýchlejšie ako svetlo nemôžu existovať pretože nie sú v súlade s fyzikálnymi zákonmi.  Ak by takéto častice existovali mohli by byť použité na zostavenie tachyonového antitelefónu – hypotetické zariadenie ktoré umožňuje komunikovať s minulosťou ( s predošlými udalosťami). Ako príklad môže byť komunikácia s človekom na Zemi a vo vesmírnej lodi, ktorá sa pohybuje od Zeme. Ten na vesmírnej lodi pošle správu osobe na Zemi. Osoba na Zemi ktorá odpovie na tuto správu dorazí skôr ako pôvodná správa od človeka vo vesmíre.

Tachyony boli prvýkrát navrhnuté fyzikom Arnoldom Sommerfeldom, a pomenované po Geraldovi Feinbergovi. Slovo Tachyon je odvodene od gréckeho takhus čo znamená rýchly, okamžitý.

Jedným z návrhov bolo, že tachyony môžu byt vyprodukované zrážkou častíc s vysokou energiou. Výskumy tachyonov boli uskutočnené v kozmických lúčoch (žiarení). Kozmické lúče zasahujú zemskú atmosféru s vysokou energiou niektoré s rýchlosťou takmer 99.99 % ako rýchlosť svetla a tým vytvárajú stret s molekulami v atmosfére. Častice vytvorene týmto stretom vzájomné pôsobia so vzduchom a týmto vytvoria častice ktoré sú známe ako fenomén kozmická spŕška.

Tachyony majú tie unikátne vlastnosti, že ak prídu o energiu získajú rýchlosť. Následne, keď získajú energiu spomalia. Najpomalšia možná rýchlosť pre tachyony je rýchlosť svetla. Zdá sa že, tachyony popierajú kauzalitu,  teda vzťah medzi dvomi udalosťami: príčina a následok. Ak tachyony existujú, tak teória špeciálnej relativity sa javí ako nesprávna. Tachyonom môžeme priradiť tie vlastnosti ako normálnej hmote, spin: vnútorná relativistická vlastnosť elektrónu, a tiež antičastica (antitachyon).

Niektorí fyzici sa zaoberali konceptom tachyonov od začiatku 60-tých rokov až do polovice 70-tých rokov a iba niektorí vykonali experiment na zachytenie tachyonov v kozmických spŕškach. Ida pozostáva z myšlienky, že vysokoenergetické častice kozmických lúčov dochádzajú do stretu s molekulami vzduchu v hornej atmosfére a tým vznikajú sekundárne spŕšky miliardy molekúl z ktorých niektoré môžeme zamerať s pomocou prístrojov ktoré mame na Zemi. Je dosť možné, že tachyony by mohli byt vytvorené zrážkou  v týchto  výškach viac ako 20 km nad zemou.

V roku 1973 dvojica austrálskych vedcov Roger Clay a Philip Crouch potvrdila úspešné zachytenie tachyonu, ale nikto nebol schopný toto tvrdenie zopakovať. Niektoré z tachyonov by mohli byt pozorované 60 mikrosekúnd predtým ako hlavná sekundárna spŕška ( ktorá sa skladá z častíc ktoré sa pohybujú pod rýchlosťou svetla). V roku 2011 CERN nameral časticiam nazývaným neutrino rýchlosť vyššiu ako rýchlosť svetla. Tieto merania sa však ešte musia potvrdiť. Budúcnosť vedy nám môže priniesť viac svetla do tejto vzrušujúcej témy, ktorou tachyon nepochybne sú.

Referencie:

 

http://scienceworld.wolfram.com/physics/Tachyon.html

Ako som na tomto blogu už spomínal, tachyonová energia sa nachádza všade okolo nás a každý z nás je s ňou v kontakte. Zobereme si príklad ľudského tela. Výmena energií prebieha neustále. Podľa teórie o tachyonovej energii a pola nulového bodu máme všetko k dispozícii pre správne fungovanie. Prečo tomu tak v skutočnosti nie je a trápia nás nemoci? Kde sa to na ceste k nám pokazilo?

Či ochorieme, akou chorobou a ako vážne, to bude záležať najmä od toho, ako sa správame a ako vnímame svet okolo nás – s láskou alebo odmietavo. M. Hrabica

 

V prvom rade by som chcel poukázať na moje chápanie slova nemoc. Pre mňa nemoc neznamená niečo strašné, zlé, negatívne. Áno zažívame pri nej bolesť , to je pravda a preto aj máme o nemociach tento všeobecný názor. Väčšina ľudí sa choôb snaží čo najrýchlejšie zbaviť. Často počujeme vety typu: „chcem, aby už tá choroba odišla a môžem pokračovať ďalej ako predtým“. Je to v podstate snaha o oddelenie sa od nemoci. Ja vnímam nemoci skôr ako signál alebo lekciu. Každá táto lekcia sa dá pretlmočiť. Keď hovorím o lekcii, chcem aby to evokovalo v nás, že sa máme niečo naučiť. Jedoduchý príklad – keď sme zdravý, sme v rovnováhe, niečo prichádza, niečo odchádza a stále prebieha určitá dynamika. Tento stav si však nevieme stále udržať a dostávame sa do nerovnováhy. Prečo? Lebo máme slobodnú vôlu. Vôlu rozhodnúť sa ísť tou alebo tou cestou. Akonáhle sa ocitneme istú dobu v nerovnováhe, pocítime to na vlastnom tele v rôznej podobe. Platí tu jednoduché pravidlo: malé zranenie = malý signál, veľké zranenie = veľký signál pre náš život. Nie vždy rozumieme tomu, prečo sa nám dejú nepríjemné veci. Je tu však ideálny priestor na to aby sme to v tej chvíli zistili. Potom je prirodzené, že keď nechceme aby sa nám niečo podobné opakovalo, budeme sa snažiť nájisť príčinu a nebudeme sa snažiť rýchlo sa bolesti zbaviť bez jej skúmania. Predsa keď pochopíme jednu lekciu, nemusíme si ju už opakovať. To isté platí aj pri zdraví. Keď pochopíme príčinu istej nemoci, posunieme sa ďalej (a môže prísť ďalšia lekcia :)). Takýmto spôsobom sme schopný rásť a uvedomovať si veco okolo nás.

Prejdeme k tachyonovej teórii a ako s tým všetkým súvisí. Máme tu teda nevyčerpateľný zdroj, ktorý k nám pomocou tachyonov prínaša to čo potrebujeme a naše telo to trasformuje do príslušnej podoby. Aby sme dosiahli požadovaný stav zdravia, je potrebné aby energia prúdila voľne cez naše telo. Ak tachyonová energia voľne prúdi do naších buniek, „kompletne organizuje celý metabolizmus smerom k ideálnemu spôsobu pre jeho fungovanie“ (Wagner). Na tejto ceste si však niekedy môžeme vytvoriť prekážky. Zoberme si napríklad Slnko – svieti na nás stále a dáva nám teplo. Slnko svieti na všetkých rovnako, záleží len na nás ako sa k nemu postavíme. Naším konaním či myslením si môžeme vytvoriť pomyslený mrak, ktorý nám začne tieniť na určité miesto a obmedzí ten prísun energie. Vinu zväčša pripisujeme mraku, ktorý nám stojí v ceste a snažíme sa od neho ujisť. Časom napokon zistíme, že ten istý mrak s nami cestuje aj do druhého mesta, na dovolenku alebo aj do nepoškvrnených Himalájí, aby sme zistili, že keď sme si ho samy vytvorili, môžeme ho samy aj nechať rozplynúť. Tak ako v prípade upchatej cievy nemôže krv voľne prudiť na svoje miesto, rovnako v prípade zablokovanej energie, nemôže maž toto miesto dostatok vlastnej energie potrebnej k správnemu fungovaniu. Blok na energetickej úrovni sa skôr či neskôr prejaví na fyzickom tele, ktoré je od prísunu energie závislé. Na Zemy máme všetko k tomu, aby sme mohli fungovať v zdraví, záleží len na nás, či si dovolíme byť v súlade s všadeprítomnou energiou. Medzi nami sa dokonca nájdu ľudia, schopní žiť iba z čistej energie – viac si môžete prečítať v tomto článku.

Keď to zhrniem, proces liečenia sa nezaobíde bez vnútornej práce. Tachyony v skutočnosti nemajú žiadny efekt samy o sebe, skôr organizujú priestor a tok energie tak, aby umožnilo organizmom dostať sa do želaného stavu.Tachyonové produkty a ich používanie by Vás malo smerovať k tomu, aby ste začali viac do hĺbky skúmať svoje každodenné správanie, svoje zvyky či myšlienky súvisiace s ochorením, ktoré zažívate. Nechcem tým teraz povedať, aby ste sa sledovali na každom kroku 🙂 Úplne bude stačiť, keď budete vedomí a vnímaví v každom momente bytia. Veľa štastia.

 

Zdroje:

[1] Miroslav Hrabica, Co nám tělo říká  aneb Po stopách nemocí, 2007, ISBN 8090232273

[2] http://www.planet-tachyon.com/

 

Prejisť do e-shopu

Čo sa pod týmto pojmom ukrýva? Ako nám môže pomôcť? Samotné slovo tachyon sa pripisuje vedcom Geraldovi Feinbergovi a Georgovi Sudershanovi, ktorý ho prvýkrát použili okolo roku 1960. Mnohí z nás sa s týmto slovom už niekedy stretli a mnohí si pod ním niečo vlastné predstavujú.

Môj prvý tachyon

Tachyon môžeme skúmať z viacerých pohľadov. Najčastejšie sa jeho definícii venujú fyzici a snažia sa ho zaradiť do teórie kvantovej fyziky. Pri mojom štúdiu o tachyonovej energii som čítal všetko, čo som na internete našiel. Videl som, že mnoho ľudí je voči tomu skeptických, čo je úplne normálne. Aj ja som k nim patril zo začiatku. Preto som si to všetko najskôr overoval na sebe samom. Môžem povedať, že aj keď niektorí vedci tvrdia, že jej existencia nebola dokázaná – čo môže znamenať, že zatiaľ sa nám ju len nepodarilo zmerať, nebola jej existencia ani vyvrátená. Dokázané boli zatiaľ na 100% jej účinky. Sem však zachádzať nebudem pretože mojim cieľom je podať informácie o tachyonoch širokej verejnosti v bežnej reči.

Tachyon detailnejšie

Predsa si však dáme krátke intro s fyzikálnym náhladom na náš svet. Všeobecne platí poznatok, že všetky formy (napr. kameň, telo, červené Ferarri) sú zhlukom vibrácií. Čím sa pohybujú pomalšie, tým je ich hustota vyššia. Naopak, čím rýchlejšie tím je ich štruktúra redšia a zároveň aj prehľadnejšia. Rozdiel medzi nimi je teda daný ich frekvenciou. Pre všetky formy v našom svete je rovnaké to, že sa pohybujú rýchlosťou menšou ako rýchlosť svetla. Neznamená to, že iné formy neexistujú. Tie formy, ktorých rýchlosť je vyššia už nedokážeme vidieť. Kvantoví fyzici nazývajú to, čo sa nachádza za touto hranicou tzv. Pole nulového bodu. Zatiaľ jediná známa cesta ako byť v kontakte s týmto poľom je skrze duchovnú praktiku. Pole nulového bodu v skratke obsahuje všetko potrebné k vytvoreniu formy. Obsahuje potenciálne všetky možné formy a samo je beztvaré a neobmedzené. V tomto bode sa dostávame k tachyonom. Častice tachyonov sú prostredníkom medzi polom nulového bodu a všetkým čo existuje pod hranicou rýchlosti svetla.

Ako ich možno vnímať?

Môžeme si ich predstaviť ako poslíčkov z pola nulového bodu (potenciál všetkej energie), ktorý odovzdávajú potrebnú informáciu ostatným formám podľa ich potreby.

Tým, že samy nemajú určitú frekvenciu, predstavujú dokonale usporiadanú štruktúru. Nezáleží na tom, v akom stave sa nachádza „príijemca“, tachyonová častica obsahuje kompletnú informáciu a vďaka tomu sa môže štruktúra príjemcu usporiadať tiež do harmonickej štruktúry.

Usporiadať, organizovať štruktúry na akejkoľvek úrovni.

Čo je pre nás najdôležitejšie pochopiť je práve táto ich funkcia. Usporiadať, organizovať štruktúry na akejkoľvek úrovni. Predstavte si napríklad izbu, kde sú na zemi všade porozhadzované hračky. Do tej izby teraz príde pán tachyon a hračky uloží na svoje miesto. Izba je hneď krajšia, priechodnejšia a opäť môže plniť svoju funkciu. V ktorej izbe sa budete cítiť lepšie? Práve harmonicky usporiadané štruktúry umožňujú optimálne využitie energie a jej priechodnosť do ostatných zložiek systému. Keď sa z akejkoľvek príčiny štruktúra formy nachádza v neusporiadanom stave jej energetické vyživovanie je na nižšej úrovni. Tu treba podotknúť, že podstatou celého je štruktúra a nie len prísun energie. Rovnako to funguje s telom. Roky môžeme chodiť na masáže chrbta keď máme napr. vysoký stupeň skoliózy. Kým nenapravíme štruktúru – vyrovnanie chrbtice, bolesť sa bude nuestále vracať. Je to ako liať vodu do deravého pohára. Je jedno či lejeme Evian alebo vodu z kohútika. Efekt bude rovnaký.

Tohto pomocníka máme vždy a všetci k dispozícii. Je všade okolo nás a zároveň je to vec, ktorá nás všetkých navzájom spája. Jedná sa o holistický prístup fungovania vesmíru.

Praktické využitie

Dobre. Na čo všetko nám to môže vlastne slúžiť?

Ja osobne považujem všetky tachyonové produkty za určité barličky v živote, vďaka ktorým môžem:

  • dodať telu energiu na to aby podporila samoliečebný proces – sústrediť aj svoju energiu k liečebnému procesu
  • zneutralizovať negatívne pôsobenie elektromagnetického poľa – napr. sedenie za počítačom dlhú dobu
  • dostať sa do fyzickej aj duševnej harmónie – uvoľniť sa, vnímať seba aj svet okolo hlbšie
  • dočasne dobiť energiou takmer všetky živé aj neživé formy – napr. kvety v dome, pomôcť zvieratám
  • prehĺbiť a ukľudniť spánok – pôsobením na vonakjšie obaly tela možno prehĺbiť fázy spánku
  • pomôcť nájsť príčinu nemocí – dostať informáciu o podstate onemocnenia do vedomia

Tento zoznam samozrejme nie je úplne vyčerpávajúci. Každí z nás môže objavovať použitie v mnohých oblastiach, ktorým sa venuje. Ak máte vlastné pozitívne skúsenosti alebo dobré nápady ako vám pomohla tachyonová energia, kľudne mi napíšte a môžem s vašou pomocou tento zoznam doplniť 🙂

Zdroje:

[1] Dr. Andreas Jell, Tachyon, klíč ke zdraví. Souhrnná příručka o tachyonech, možnostech používaní tachyonizovaných produktu a léčení tachyonovou energií. 2005

Prejisť do e-shopu