Entries by Tomas

Interakcia tachyonovej energie

Ako som na tomto blogu už spomínal, tachyonová energia sa nachádza všade okolo nás a každý z nás je s ňou v kontakte. Zobereme si príklad ľudského tela. Výmena energií prebieha neustále. Podľa teórie o tachyonovej energii a pola nulového bodu máme všetko k dispozícii pre správne fungovanie. Prečo tomu tak v skutočnosti nie je a trápia nás nemoci? Kde sa to na ceste k nám […]

Pokus s fikusom

Tachyon zvyšuje energiu všetkých živých organizmov Nižšie ukázané Kirilianové fotografie* ukazujú, že rastliny v kvetináči vykazujú výrazný nárast ich celkového energetického pola, po aplikácii tachyonovej terapie. Spomedzi všetkých testovaných a fotografovaných živých rastlín, tento fikus predstavuje priemerný pozorovaný účinok. Fotografický výzkum ukázal, že rastliny vysadené v pôde vyžadujú omnoho menej času na zvýšenie ich energetických polí, ako zožaté […]

Už ste počuli o tachyonoch?

Čo sa pod týmto pojmom ukrýva? Ako nám môže pomôcť? Samotné slovo tachyon sa pripisuje vedcom Geraldovi Feinbergovi a Georgovi Sudershanovi, ktorý ho prvýkrát použili okolo roku 1960. Mnohí z nás sa s týmto slovom už niekedy stretli a mnohí si pod ním niečo vlastné predstavujú. Môj prvý tachyon Tachyon môžeme skúmať z viacerých pohľadov. Najčastejšie sa jeho definícii venujú […]